διεράγη

Are you learning Koine Greek, the Greek of the New Testament and most other post-classical Greek texts? Whatever your level, use this forum to discuss all things Koine, Biblical or otherwise, including grammar, textbook talk, difficult passages, and more.
Post Reply
User avatar
bcrowell
Textkit Fan
Posts: 309
Joined: Mon Apr 26, 2021 2:55 pm

διεράγη

Post by bcrowell »

The gospel of Peter has this in the description of the passion:

καὶ ὁ κύριος ἀνεβόησε λέγων, ``Ἡ δύναμίς μου, ἡ δύναμις, κατέλειψάς με.'' καὶ εἰπὼν ἀνελήφθη. καὶ αὐτῆς ὥρας διεράγη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ τῆς Ἰερουσαλὴμ εἰς δύο.

https://archive.org/details/euangelionk ... 0/mode/2up

What verb is διεράγη?
Ben Crowell, Fullerton, California
an innovative, free, and open-source presentation of Homer: https://bcrowell.github.io/ransom/

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: διεράγη

Post by bedwere »


User avatar
bcrowell
Textkit Fan
Posts: 309
Joined: Mon Apr 26, 2021 2:55 pm

Re: διεράγη

Post by bcrowell »

Thanks!
Ben Crowell, Fullerton, California
an innovative, free, and open-source presentation of Homer: https://bcrowell.github.io/ransom/

mwh
Textkit Zealot
Posts: 4357
Joined: Fri Oct 18, 2013 2:34 am

Re: διεράγη

Post by mwh »

It would normally be written διερράγη, with the rho doubled, in accordance with its metrical behavior. It’s the regular aorist passive.

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 4826
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: διεράγη

Post by jeidsath »

There's a 4th/5th cen magical mummy papyrus with the following:

...διὸ τὸ καταπέτασμα τοῦ ἱεροῦ ἐράγη δι’ αὐτόν, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν ἐν τῷ τάφῳ
τῇ τρίτῃ τοῦ θα[ν]άτου ἐφάνη ἑαυτὸν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ...

This is P 13 in Papyri Graecae magicae. Die griechischen Zauberpapyri, vol. 2.

The two coincidences are ῥήγνυμι instead of the σχίζω of the Gospels, and the very rare spelling. Shortly after this it appears to quote the Gospel of Nicodemus, according to the apparatus. I'll post some screenshots later on.
"Here stuck the great stupid boys, who for the life of them could never master the accidence..."

Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 4826
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: διεράγη

Post by jeidsath »

P13 Papyri Graecae magicae
Show
Image
Image
Image
***

ὁ κατακλάσας τὸν ὄνυχα τοῦ Χάροντος
<...>
ὁ κατακλάσας τοὺς μοχλοὺς σιδηροῦς,
ὁ λύσας τοὺς δεδημένους ἐν τῷ σκότει
ὁ ποιήσας τὸν Χάροντα ἄσπορον

Would be quite the thing to pull that out for a prayer.
"Here stuck the great stupid boys, who for the life of them could never master the accidence..."

Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 4826
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: διεράγη

Post by jeidsath »

One more semi-coincidence is this mental conception of heaven, traversable and with a defined top.

Magic Mummy Prayer: καὶ ἀνελθ[ὼν] ἐπὶ τὸ ὕψος τῶν οὐρανῶν

Gospel of Peter: καὶ τῶν μὲν δύο τὴν κεφαλὴν χωροῦσαν μέχρι τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ δὲ χειραγωγουμένου ὑπ' αὐτῶν ὑπερβαίνουσαν τοὺς οὐρανούς·
"Here stuck the great stupid boys, who for the life of them could never master the accidence..."

Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

Post Reply