Ἡ Ὁμηρικὴ Ἑλλάς

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.
Post Reply
User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Ἡ Ὁμηρικὴ Ἑλλάς

Post by bedwere »


Aetos
Textkit Zealot
Posts: 1041
Joined: Sat May 19, 2018 6:04 pm

Re: Ἡ Ὁμηρικὴ Ἑλλάς

Post by Aetos »

Βεδυερέ, χάριν σοι ἔχω τoῦ πίνακός σου τοῦ ἀκριβολογουμένου! Ὅταν τὸν κατάλογον τῶν νεῶν πάλιν ἀναγνῶ, καλῶς καί συχνόν τὸν πίνακά σου τιθήσομαι.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Ἡ Ὁμηρικὴ Ἑλλάς

Post by bedwere »

Μαθὼν ταῦτα χαίρω, ὦ ἄριστε Ἀετέ.

Post Reply