δαιτός - whose or what's teeth are the sawyers?

Here you can discuss all things Ancient Greek. Use this board to ask questions about grammar, discuss learning strategies, get help with a difficult passage of Greek, and more.
Post Reply
User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

δαιτός - whose or what's teeth are the sawyers?

Post by ἑκηβόλος » Mon Jul 09, 2018 3:25 pm

In the LSJ entry for πριστήρ, there is mention of the word δαιτός. Whose or what's teeth are the sawyers?
πρισ-τήρ , ῆρος, ὁ, (πρίω)
A.saw, Aret.CD 1.2.
2. sawyer, “πριστῆρες δαιτὸς ὀδόντες” App.Anth.3.101.
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

Barry Hofstetter
Textkit Zealot
Posts: 721
Joined: Thu Aug 15, 2013 12:22 pm

Re: δαιτός - whose or what's teeth are the sawyers?

Post by Barry Hofstetter » Mon Jul 09, 2018 4:11 pm

δαίς, δαιτός, ἡ, (δαίω B) meal, banquet, δαὶς ἐΐση, duly shared, Il.15.95, etc.; δαὶς πίειρα sumptuous banquet, 19.179; sacrificial feast, βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης 24.69; δαῖτα θάλειαν Hom.Fr.inc.4 Kinkel (cf. Od.17.382); Θυέστου δαῖτα παιδείων κρεῶν the feast of Th. on .., A.Ag.1242, cf. 1593: pl., Od.20.182, A.Ch.483: of beasts of prey, Il.24.43; [τούτοις] παρέξω δαῖθʼ ὑφʼ ὧν ἐφερβόμην S.Ph.957.
2. meat, food, E.Cyc.245, cf. Od.18.279.
3. personified, S.Fr.605. Rare in Prose (exc. in Homeric allusions, Pl.Phdr.247a, etc.) as Hdt.1.133, 211.


Liddell, H. G., Scott, R., Jones, H. S., & McKenzie, R. (1996). A Greek-English lexicon (p. 366). Oxford: Clarendon Press.
N.E. Barry Hofstetter
The Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.

mwh
Textkit Zealot
Posts: 3011
Joined: Fri Oct 18, 2013 2:34 am

Re: δαιτός - whose or what's teeth are the sawyers?

Post by mwh » Mon Jul 09, 2018 5:25 pm

Tom's.

Aetos
Textkit Member
Posts: 188
Joined: Sat May 19, 2018 6:04 pm

Re: δαιτός - whose or what's teeth are the sawyers?

Post by Aetos » Mon Jul 09, 2018 7:16 pm

I'm guessing that when Tom (Sawyer) wasn't using it, it might have been a kitchen utensil or dinner tool used much the same way as we use serrated knives. This is strictly a guess, but I think it could be interpreted this way.

mwh
Textkit Zealot
Posts: 3011
Joined: Fri Oct 18, 2013 2:34 am

Re: δαιτός - whose or what's teeth are the sawyers?

Post by mwh » Mon Jul 09, 2018 8:27 pm

I’m puzzled by the puzzlement. Teeth are the sawyers of food. There’s no need for serrated knives if you have teeth! In grammarian-speak the genitive is adnominal not with οδοντες but with πριστηρες and is not possessive but objective (teeth saw food).

:D :mrgreen:

Post Reply