κλίνη - Reclining on the left or right side?

Post Reply
User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 705
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

κλίνη - Reclining on the left or right side?

Post by ἑκηβόλος » Thu Mar 15, 2018 5:48 pm

There is some talk these days about the health benefits, (inc. to digestion) of sleeping on the left side rather than the right. Are there Ancient Greek or Roman sources or other evidence suggesting that people reclined on either side, when they reclined on a κλίνη to eat, etc.?
οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ᾽ Ἀχαιοί:
οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη: εἷς κοίρανος ἔστω,
εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
σκῆπτρόν τ᾽ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσι. (Illiad 2.203-206)

Post Reply