τήμερον· ἃ τῇ πόλει νομίζετε συμφέρειν, ταῦτα ψηφίζεσθαι

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
dikaiopolis
Textkit Member
Posts: 124
Joined: Tue Jun 18, 2013 9:40 pm

τήμερον· ἃ τῇ πόλει νομίζετε συμφέρειν, ταῦτα ψηφίζεσθαι

Post by dikaiopolis »

ὅπως δ᾽ ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι μὴ περιόψεσθε τὰ νῦν πράγματα· προσέχετε τὸν νοῦν καὶ παρρησιάζεσθε. χρὴ γὰρ τοὺς καινοὺς κινδύνους τούτους ὑμᾶς μὴ παραγαγεῖν. πάντας μὲν ὑμᾶς δεῖ κατὰ τὴν ἀρετὴν πράττοντας, ἃ τῇ πόλει νομίζετε συμφέρειν, ταῦτα ψηφίζεσθαι. οἱ δὲ πολιτευόμενοι οὑτοιί, θρασεῖς τε καὶ φιλαπεχθήμονες ὄντες, ὑμᾶς νῦν πλανῶσιν.

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 4817
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: τήμερον· ἃ τῇ πόλει νομίζετε συμφέρειν, ταῦτα ψηφίζεσθαι

Post by jeidsath »

ὁ Ἀμερικανὸς μὲν οὖν ὁ δῆμος ψηφίζονται τὸν ἄνθρωπον νομίζειν τὸ συμφέρον ὅπως ἄρχῃ αὐτοὺς. καὶ εἱ μὴ τοῦτο εὖ δρῷεν, οἱ ἄρχοντες δῆμον νέον τινὰ ψηφιοῖεν ἄν.
"Here stuck the great stupid boys, who for the life of them could never master the accidence..."

Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: τήμερον· ἃ τῇ πόλει νομίζετε συμφέρειν, ταῦτα ψηφίζεσθαι

Post by Markos »

ταύτῃ μὲν τῇ γῇ τὸν Τρὺμπ νομίζω ἔγωγε συνοίσεσθαι. ἄλλαις δὲ τὴν Κλίντονα. τούτου οὖν ὑπάρχω.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Post Reply