Γελάσωμεν

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 4830
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: Γελάσωμεν

Post by jeidsath »

ταῖς μὲν ἀρέσκουσιν αἱ καλαὶ λίθοι, ταῖς δʼ αἱ ποτῆτες
"Here stuck the great stupid boys, who for the life of them could never master the accidence..."

Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Γελάσωμεν

Post by bedwere »

Silvius / Σίλουιος

Image

Image

Post Reply