What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos »

σήμερον μὲν τὸν ἀέρα εὑρίσκω θερμὸν ὄντα. ἐπαύριον δὲ ἴσως τὴν χιόνα ἕξομεν.
bedwere wrote: Sat Jan 12, 2019 7:56 pm
Ursinus wrote: Sat Jan 12, 2019 4:41 pm Χθὲς τῆς νύκτος ἔνιφεν. Νῦν δὲ καὶ νίφει. Βλέπω δὲ τὴν χιόνα ἐπὶ τῆς γῆς κειμήνην. Οὐ δύναμαι ἰδεῖν τὸν οὐρανὸν διότι αἱ νεφέλαι κρύπτονται τὴν ἥλιον. Ἔρρωσο.
Ὕει ἐνταῦθα, ὦ φίλε. Ἥλιος δή ἐστιν ὄνομα ἀρσενικόν, οὐδὲ θηλυκόν ὥσπερ ἐν τῇ Γερμανικῇ.
τὴν ἀλήθειαν λέγεις, φίλτατε. ἆρα δὲ τοῦτο γιγνώσκεις?

https://www.youtube.com/watch?v=rQJRUoUrbm8
The sunshine is a lady
who rocks you like a baby.
ἔρρωσθε, φίλοι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Οὔποτε, ὦ φίλε, ἤκουσα τοῦτο τὸ ᾆσμα. Θαῦμα δ'οὐδέν, ὅτι οὐδ' ὁρῶ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου. Ἐνταῦθα γὰρ ὕει διὰ τὰς θυέλλας ἐκ τοῦ Ωκεανοῦ πορευομένας.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos »

ψυχροὶ μὲν οἱ ἄνεμνοι, ψυχρὸν δὲ τὸ πνεῦμα. τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὴν καρδίαν μου θερμαίνει.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Χαίρω, φίλε Μᾶρκε, ἀναγνών σε θερμαίνεσθαι τὴν ψυχήν γε, καὶ δὴ καὶ ἀπολαύειν τοῦ μικροῦ ἔργου μου. Ἐνταῦθα νῦν μὲν εὐδία ἐστίν, αὔριον δὲ ὁ ὄμπρος ἥξει.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos »

ἰσχυροὶ μὲν οἱ ἄνεμοι, ψυχροὶ δ' οὔκ.
bedwere wrote: Wed Jan 30, 2019 11:14 pm Χαίρω, φίλε Μᾶρκε, ἀναγνών σε θερμαίνεσθαι τὴν ψυχήν γε, καὶ δὴ καὶ ἀπολαύειν τοῦ μικροῦ ἔργου μου.
ναί, ἀδλεφέ μου. ἐκ γὰρ μικροῦ ἔργου χαρὰν πολλὴν ἔχω.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Ἐνταῦθα μέντοι οἱ ἰσχυροὶ ἄνεμοι χθὲς ἔπνεον καὶ πολὺ ὗσεν. Σήμερον δὲ οὐκέτι ὁ ἄνεμος πνεῖ, καίπερ τοῦ οὐρανοῦ ὀλίγον βρέχοντος. Ὑγίαινε, ὦ βέλτιστε.

User avatar
Ursinus
Textkit Enthusiast
Posts: 493
Joined: Tue Oct 06, 2015 4:06 am

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Ursinus »

Ἑνταῦθά ἐστιν χιὼν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλ' ὅμως οὐ ἔνιψε σήμερον. Ἕνιφε δὲ πρώην, νομίζω. Δύνατον γάρ ἐστιν μὲ ψευδῶς μνημονεῦσαι. Ποῑος ἐστιν ὁ οὐρανός ὁ παρ' ὑμῖν;
In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus" -- Lucius Annaeus Seneca

Vestibulum: Revised and Expanded

Διορθοῦ με εἰ πλανῶμαι, παρακαλῶ.

Gratia et Pax,

Joannes Ursinus

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Ursinus wrote: Fri Feb 15, 2019 3:06 pm Ἑνταῦθά ἐστιν χιὼν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλ' ὅμως οὐ ἔνιψε σήμερον. Ἕνιφε δὲ πρώην, νομίζω. Δύνατον γάρ ἐστιν μὲ ψευδῶς μνημονεῦσαι. Ποῑος ἐστιν ὁ οὐρανός ὁ παρ' ὑμῖν;
Δυνατὸν
με
Ποῑός
οὐρανὸς


Ἐχθὲς μὲν πολὺ ὕσει, θυέλλας μεγάλης προσελθοῦσης. Νῦν δὲ οὐχ ὕει, καίπερ ἀναμένομεν ὄμβρον τινά. Ἀσπάζομαί σε, ὦ φίλε.

antoniobellini
Textkit Neophyte
Posts: 4
Joined: Thu Jun 16, 2016 4:56 pm

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by antoniobellini »

σημερον ην ευδια εν Φλωρεντιᾳ, και εγω ανεγνω τοδε·
[[ παις τις, κλεψας εν διδασκαλου ^σχολῃ^ την τῳ γραφειν πλακα του εταιρου, ηνεγκε τῳ μητρι. και διοτι εκεινη ου μονον ουκ εμεμψατο, αλλα και επῃνησε, δευτερον, κλεψας ιματιον τι, και ηνεγκε αυτῃ. ετι μαλλον εκεινης επαινουσης αυτῳ, δια χρονου, οτε εφηβος γενομενος, επεχειρει τῳ κλεπτειν και τα αξιωτερα.
και ποτε, αυτοφωρος ων, χειρσι δεομεναις οπισω του νωτου, ηγετο τῃ δικῃ. της μητρος συνιουσης και πλησσουσης το εαυτης στερνον, αυτος απηγγειλε βουλεσθαι λεγειν τι τῳ ωτι αυτης. αλλα αμα εκεινης προσελθουσης, εκοψε το ους οδουσι.
και ατε εκεινης καταγορευουσης ασεβειαν διοτι, ουκ αρκον αυτῳ τας ποιουμενας κακιας, ετρωσε και την μητερα, εκεινος υλολαβων εφη· "αλλα οτε πρωτον ηνεγκα σοι την πλακα κλεπτομενην, ει εκολαζες με, ουκ ῃα αν εις τοσουτον ωστε αγεσθαι τῳ θανατῳ".]]

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Τοῦτ' ἔστιν μῦθος Αἰσώπειος, ὦ τᾶν. Ἔνταῦθα δ' ὁ οὐρανὸς κατὰ μέρος συννέφελός ἐστιν. Τῇ γὰρ κυριακῇ προσδοκῶμεν ὄμβρον. Καταφίλησον Φλωρεντίαν πρὸ ἐμοῦ. Ἦν γὰρ μαθητὴς ἐν τῇ πόλει σου.

antoniobellini
Textkit Neophyte
Posts: 4
Joined: Thu Jun 16, 2016 4:56 pm

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by antoniobellini »

και σημερον ευωρια ῆν εν Φλωρεντιᾳ.
ῃα ουν εις το αστυ και εθεωμην τον ανδριαντα του Ηρακλεους πλησσοντος τον Νεσσον.
ιδου η εικων•
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... sso_01.JPG
ο Ηρακλης ουτω κοπτει Νεσσον ατε κακιζοντα την γυναικα αυτου.
τίς εστι η διδασκαλια, ω φιλε;
ει περ βουλει κακιζειν αλλοτριαν γυναικα τις, αφες την Ηρακλεους γε.
ποῦ εμαθε εν Φλωρεντιᾳ; πότε;

User avatar
Ursinus
Textkit Enthusiast
Posts: 493
Joined: Tue Oct 06, 2015 4:06 am

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Ursinus »

Σήμερον νίφει καὶ ὅλος ὁ οὐρανὸς συννέφελός ἐστιν, ὀυδὲ κατὰ μέρος ὡς παρὰ σοί. Ἐνταῦθα ἀληθῶς ὁ χειμών ἐστιν.
In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus" -- Lucius Annaeus Seneca

Vestibulum: Revised and Expanded

Διορθοῦ με εἰ πλανῶμαι, παρακαλῶ.

Gratia et Pax,

Joannes Ursinus

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Σήμερον οὐ βαδίσω ἀνὰ τὸ ὄρος ὅτι ὄμβρος προσέρχεται. Ἴσως δὲ περὶ τὴν γειτονίαν εἰς περίπατον ὀψιαίτερον ἔξειμι.
Ἀποκρίνομαι δέ σοι, ὦ Ἀντώνιε, λέγων ὅτι ἐντεῦθεν πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη ἐν Φλωρεντίᾳ ὢν περὶ τῆς ἀστρονομίας ἐσπούδαζον.

antoniobellini
Textkit Neophyte
Posts: 4
Joined: Thu Jun 16, 2016 4:56 pm

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by antoniobellini »

χαριν σοι της αποκισεως, ω bedwere.
σημερον ουκ οιδα ως ῆν τον ουρανον διοτι αει ῆ εισω του εργαστηριου εργαζων.
αλλα επι του τειχους ενεστι εικονα εχουσαν λαμπρον ηλιον.
ειθε ειη αισια προς την ωραν αυριον.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Ἀσμένως πεποίηκα, ὦ φίλε. Σήμερον δὲ ὁ μὲν οὐρανὸς κατὰ μέρος εὔδιός ἐστιν, ἄνεμος δὲ ψυχρὸς πνεῖ.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos »

μαθὼν τὸ ψῦχος μένον, λελύπημαι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Χαῖρε. ὦ βέλτιστε. Ἐνταῦθα δὲ ἡ εὐδία οὐ μενεῖ. Τῇ γὰρ δείλῃ προσέρχεται ὄμβρος.

User avatar
Ursinus
Textkit Enthusiast
Posts: 493
Joined: Tue Oct 06, 2015 4:06 am

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Ursinus »

Λάμπει μὲν ὁ ἥλιος, ψυχρότατος δέ ἐστιν ὁ ἐνταῦθα ἀήρ. Ούκ ἔξεστίν μου προσδοκᾶν τὸ ἕαρ. Οί τοῦ ἔτος χρόνοι ἐν τῇ Ιουα ἔρχονται ὥσπερ ὁ κλέπτης τής νυκτός.
In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus" -- Lucius Annaeus Seneca

Vestibulum: Revised and Expanded

Διορθοῦ με εἰ πλανῶμαι, παρακαλῶ.

Gratia et Pax,

Joannes Ursinus

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Ursinus wrote: Wed Mar 06, 2019 4:39 pm Λάμπει μὲν ὁ ἥλιος, ψυχρότατος δέ ἐστιν ὁ ἐνταῦθα ἀήρ. Ούκ ἔξεστίν μου προσδοκᾶν τὸ ἕαρ. Οί τοῦ ἔτος χρόνοι ἐν τῇ Ιουα ἔρχονται ὥσπερ ὁ κλέπτης τής νυκτός.
Τίνι πτώσει προσάπτεται τὸ ἔξεστιν, ὦ τᾶν; Ἐνταῦθα δὲ ὁ οὐρανὸς συννέφελός ἐστιν καὶ μέλλει ὕειν. Τῇ δὲ ἀπελθούσῃ νυκτὶ ἤκουσα βροντάς.

User avatar
Ursinus
Textkit Enthusiast
Posts: 493
Joined: Tue Oct 06, 2015 4:06 am

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Ursinus »

bedwere wrote: Wed Mar 06, 2019 7:26 pm
Ursinus wrote: Wed Mar 06, 2019 4:39 pm Λάμπει μὲν ὁ ἥλιος, ψυχρότατος δέ ἐστιν ὁ ἐνταῦθα ἀήρ. Ούκ ἔξεστίν μου προσδοκᾶν τὸ ἕαρ. Οί τοῦ ἔτος χρόνοι ἐν τῇ Ιουα ἔρχονται ὥσπερ ὁ κλέπτης τής νυκτός.
Τίνι πτώσει προσάπτεται τὸ ἔξεστιν, ὦ τᾶν; Ἐνταῦθα δὲ ὁ οὐρανὸς συννέφελός ἐστιν καὶ μέλλει ὕειν. Τῇ δὲ ἀπελθούσῃ νυκτὶ ἤκουσα βροντάς.
Ἡ δοτική!

Τήμερον μὲν τὰ ἐμὰ σχεδὸν ἔχει τὸ αὐτὸ, ὁ δὲ ἀὴρ θερμότερός ἐστιν ἥ χθὲς, ἀλλ' ὅμως παρ' ἡμῖν ψυχρός. Έλπίζω ὅτι τὸ ἕαρ ἀληθῶς προσέρχεται.
In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus" -- Lucius Annaeus Seneca

Vestibulum: Revised and Expanded

Διορθοῦ με εἰ πλανῶμαι, παρακαλῶ.

Gratia et Pax,

Joannes Ursinus

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Πολλαὶ νεφέλαι μένουσι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ πρωῒ ὄμβρος ἐγένετο.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos »

τὰς νιφάδας κινοῦσιν οἱ ἄνεμοι ὤστε δύσκολως βλέπουσιν οἱ ἐλαύνων. :(
Ursinus wrote: Thu Mar 07, 2019 2:38 pm Έλπίζω ὅτι τὸ ἕαρ ἀληθῶς προσέρχεται.
κἀγώ!
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Εὐλαβοῦ τὴν χιόνα, ὦ βέλτιστε. Ἐνταῦθα δ' ὁ ἥλιος λάμπει

User avatar
Ursinus
Textkit Enthusiast
Posts: 493
Joined: Tue Oct 06, 2015 4:06 am

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Ursinus »

Γίγνεται μὲν θερμότερον, τήμερον δὲ σύννεφελός ἐστιν ὁ οὐρανός, ὅς οὔκ μοι ἀρέσκει. Ἐθέλω γὰρ τὸν ἥλιον βλέπειν. Νῦν μὲν δοκεἲ ὅτι ὁ χειμών σχεδὸν ἄπεστιν, διὰ ὅ μάλα χαίρω τε καὶ ἔχω χάριν τῷ θεῷ. Ἔρρωσθε, ὦ φίλοι μου.
In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus" -- Lucius Annaeus Seneca

Vestibulum: Revised and Expanded

Διορθοῦ με εἰ πλανῶμαι, παρακαλῶ.

Gratia et Pax,

Joannes Ursinus

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Ursinus wrote: Fri Mar 15, 2019 4:50 pm Γίγνεται μὲν θερμότερον, τήμερον δὲ σύννεφελός ἐστιν ὁ οὐρανός, ὅς :?: οὔκ μοι ἀρέσκει. Ἐθέλω γὰρ τὸν ἥλιον βλέπειν. Νῦν μὲν δοκεἲ ὅτι ὁ χειμών σχεδὸν ἄπεστιν, διὰ ὅ μάλα χαίρω τε καὶ ἔχω χάριν τῷ θεῷ. Ἔρρωσθε, ὦ φίλοι μου.
Χαῖρε, ὦ Ἰωάννη. Πότερον οὐκ ἀρέσκει σοι ὁ οὐρανος ἢ τὸ οὐρανὸς συννέφελος εἶναι;

οὔ μοι
διὸ

Ἐνταῦθα δὲ ἔνιαι νεφέλαι εἰσὶν ἐν τῷ οὐρανῷ.

User avatar
Ursinus
Textkit Enthusiast
Posts: 493
Joined: Tue Oct 06, 2015 4:06 am

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Ursinus »

bedwere wrote: Fri Mar 15, 2019 7:29 pm
Ursinus wrote: Fri Mar 15, 2019 4:50 pm Γίγνεται μὲν θερμότερον, τήμερον δὲ σύννεφελός ἐστιν ὁ οὐρανός, ὅς :?: οὔκ μοι ἀρέσκει. Ἐθέλω γὰρ τὸν ἥλιον βλέπειν. Νῦν μὲν δοκεἲ ὅτι ὁ χειμών σχεδὸν ἄπεστιν, διὰ ὅ μάλα χαίρω τε καὶ ἔχω χάριν τῷ θεῷ. Ἔρρωσθε, ὦ φίλοι μου.
Χαῖρε, ὦ Ἰωάννη. Πότερον οὐκ ἀρέσκει σοι ὁ οὐρανος ἢ τὸ οὐρανὸς συννέφελος εἶναι;

οὔ μοι
διὸ

Ἐνταῦθα δὲ ἔνιαι νεφέλαι εἰσὶν ἐν τῷ οὐρανῷ.
Χάριν σοι ἔχω! Οὐκ ἀρέσκει μοι «τὸ οὐρονὸς συννέφελος εἶναι».
In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus" -- Lucius Annaeus Seneca

Vestibulum: Revised and Expanded

Διορθοῦ με εἰ πλανῶμαι, παρακαλῶ.

Gratia et Pax,

Joannes Ursinus

User avatar
Ursinus
Textkit Enthusiast
Posts: 493
Joined: Tue Oct 06, 2015 4:06 am

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Ursinus »

Σήμερον μὲν ἐνταῦθα ὁ οὐρανὸς αἴθριός ἐστιν, ὀλίγον δὲ ψυχρὸν.
In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus" -- Lucius Annaeus Seneca

Vestibulum: Revised and Expanded

Διορθοῦ με εἰ πλανῶμαι, παρακαλῶ.

Gratia et Pax,

Joannes Ursinus

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Ursinus wrote: Sat Mar 16, 2019 2:21 pm οὐρανῷ.

Χάριν σοι ἔχω! Οὐκ ἀρέσκει μοι «τὸ οὐρονὸς συννέφελος εἶναι».
Διόπερ ἔδει σε γράψαι · ὃ οὔ μοι ἀρέσκει. Εὐδίας δ' ἀπολαύομεν ἐν τῇ Διδακουπόλει.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos »

Θεοῦ ἀγαθοποιήσαντος, ἐκ τοῦ ψύχους ἀνάπαυσιν ἔχομεν.
Ursinus wrote: Fri Mar 15, 2019 4:50 pm Νῦν μὲν δοκεἲ ὅτι ὁ χειμών σχεδὸν ἄπεστιν, διὰ ὅ μάλα χαίρω τε καὶ ἔχω χάριν τῷ θεῷ.
εὐχαριστῶ κἀγὼ τῷ ἀγαθοποιήσαντι Θεῷ. ἔρρωσο ἐν Χριστῷ, φίλατε.
Markos wrote: Wed Mar 13, 2019 8:54 pm τὰς νιφάδας κινοῦσιν οἱ ἄνεμοι ὤστε δύσκολως βλέπουσιν οἱ ἐλαύνων. :(
ἔδει με γράφειν τὸ βλέπουσιν οἱ ἐλαύνοντες.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Ὁ ὑπὲρ Διδακουπόλεως οὐρανὸς αἴθριός ἐστιν. Ἔρρωσθε, ὦ φιλέλληνες.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos »

εἰς τέλος εὐδίαν ἔχομεν. δῶμεν οὖν ἐν Χριστῷ χάριν τῷ Θεῷ τῷ πατρὶ ἡμῶν.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Καὶ ἐνταῦθα, τοῦ οὐρανοῦ πρωῒ καλυφθέντος, νῦν λάμπει ὁ ἥλιος.

User avatar
Ursinus
Textkit Enthusiast
Posts: 493
Joined: Tue Oct 06, 2015 4:06 am

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Ursinus »

Νῦν δύναμαι εἰπεῖν ὅτι εἰς τέλος τὸ ἕαρ ἀληθῶς ἀφίκται. Τοῦτο μέν μοι ἥδεται. Καὶ ὁ ἥλιος λάμπει ἐνταῦθα.
In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus" -- Lucius Annaeus Seneca

Vestibulum: Revised and Expanded

Διορθοῦ με εἰ πλανῶμαι, παρακαλῶ.

Gratia et Pax,

Joannes Ursinus

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Μία χελιδὼν ἐὰρ οὐ ποιεῖ, ὦ τᾶν. Ἐνταῦθα δ' ὁ οὐρανὸς συννέφελός ἐστιν, προσδοκώντων ἡμῶν ὄμβρον.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos »

πάλιν μὲν οὖν εὐδίαν Θεὸς ἡμῖν δέδωκεν. ἐν δὲ τῷ τὸ ἐὰρ παρεῖναι εὐδόκησα ἔγωγε.
Ursinus wrote: Thu Mar 21, 2019 3:12 pm Νῦν δύναμαι εἰπεῖν ὅτι εἰς τέλος τὸ ἕαρ ἀληθῶς ἀφίκται.
bedwere wrote: Thu Mar 21, 2019 5:29 pm Μία χελιδὼν ἐὰρ οὐ ποιεῖ, ὦ τᾶν.
ἀλλὰ τὴν δευτέραν χελιδόνα εἶδον δή. τὸ οὖν ἐὰρ τῷ ὄντι πάρεστι. τοῦτο δ' ἐκ Θεοῦ. ἔρρωσθε, ὦ φίλοι μου.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Χαίρετε, ὦ φίλοι. Εὐδίαν δ' ἔχομεν ἐν τῇ Διδακουπόλει, καίπερ ὀλίγων νεφέλων παρουσῶν.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos »

τοῦ ἀέρος θερμοῦ ὄντος, τρέχων ἐδίδουν χάριν τῷ Θεῷ τῷ δίδοντι ἡμῖν πάντα καλά.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Ἡ ὀμίχλη νῦν μὲν καλύπτει τὸν ἥλιον, ὀλίγον δὲ χρόνον τὸ φῶς αὐτοῦ σκορπιεῖ τὸ καταπέτασμα.

User avatar
Lukas
Textkit Enthusiast
Posts: 460
Joined: Sat Mar 23, 2019 4:04 pm
Location: Ἡ Χώρα τοῦ δύντος Ἥλιου

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Lukas »

λίγο βροντή.
Λουκᾶς

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere »

Lukas wrote: Thu Mar 28, 2019 12:15 am λίγο βροντή.
Οὐ συνίημι τὴν πρότεραν λέξιν, ὦ τᾶν, οὐδὲ ἐν τῷ λεξικῷ εὑρίσκω.

Post Reply