What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Thu Jan 17, 2019 10:48 pm

σήμερον μὲν τὸν ἀέρα εὑρίσκω θερμὸν ὄντα. ἐπαύριον δὲ ἴσως τὴν χιόνα ἕξομεν.
bedwere wrote:
Sat Jan 12, 2019 7:56 pm
Ursinus wrote:
Sat Jan 12, 2019 4:41 pm
Χθὲς τῆς νύκτος ἔνιφεν. Νῦν δὲ καὶ νίφει. Βλέπω δὲ τὴν χιόνα ἐπὶ τῆς γῆς κειμήνην. Οὐ δύναμαι ἰδεῖν τὸν οὐρανὸν διότι αἱ νεφέλαι κρύπτονται τὴν ἥλιον. Ἔρρωσο.
Ὕει ἐνταῦθα, ὦ φίλε. Ἥλιος δή ἐστιν ὄνομα ἀρσενικόν, οὐδὲ θηλυκόν ὥσπερ ἐν τῇ Γερμανικῇ.
τὴν ἀλήθειαν λέγεις, φίλτατε. ἆρα δὲ τοῦτο γιγνώσκεις?

https://www.youtube.com/watch?v=rQJRUoUrbm8
The sunshine is a lady
who rocks you like a baby.
ἔρρωσθε, φίλοι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3487
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Thu Jan 17, 2019 11:48 pm

Οὔποτε, ὦ φίλε, ἤκουσα τοῦτο τὸ ᾆσμα. Θαῦμα δ'οὐδέν, ὅτι οὐδ' ὁρῶ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου. Ἐνταῦθα γὰρ ὕει διὰ τὰς θυέλλας ἐκ τοῦ Ωκεανοῦ πορευομένας.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Wed Jan 30, 2019 9:52 pm

ψυχροὶ μὲν οἱ ἄνεμνοι, ψυχρὸν δὲ τὸ πνεῦμα. τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὴν καρδίαν μου θερμαίνει.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3487
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Wed Jan 30, 2019 11:14 pm

Χαίρω, φίλε Μᾶρκε, ἀναγνών σε θερμαίνεσθαι τὴν ψυχήν γε, καὶ δὴ καὶ ἀπολαύειν τοῦ μικροῦ ἔργου μου. Ἐνταῦθα νῦν μὲν εὐδία ἐστίν, αὔριον δὲ ὁ ὄμπρος ἥξει.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Sun Feb 03, 2019 10:39 pm

ἰσχυροὶ μὲν οἱ ἄνεμοι, ψυχροὶ δ' οὔκ.
bedwere wrote:
Wed Jan 30, 2019 11:14 pm
Χαίρω, φίλε Μᾶρκε, ἀναγνών σε θερμαίνεσθαι τὴν ψυχήν γε, καὶ δὴ καὶ ἀπολαύειν τοῦ μικροῦ ἔργου μου.
ναί, ἀδλεφέ μου. ἐκ γὰρ μικροῦ ἔργου χαρὰν πολλὴν ἔχω.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3487
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Mon Feb 04, 2019 1:15 am

Ἐνταῦθα μέντοι οἱ ἰσχυροὶ ἄνεμοι χθὲς ἔπνεον καὶ πολὺ ὗσεν. Σήμερον δὲ οὐκέτι ὁ ἄνεμος πνεῖ, καίπερ τοῦ οὐρανοῦ ὀλίγον βρέχοντος. Ὑγίαινε, ὦ βέλτιστε.

User avatar
Ursinus
Textkit Enthusiast
Posts: 486
Joined: Tue Oct 06, 2015 4:06 am

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Ursinus » Fri Feb 15, 2019 3:06 pm

Ἑνταῦθά ἐστιν χιὼν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλ' ὅμως οὐ ἔνιψε σήμερον. Ἕνιφε δὲ πρώην, νομίζω. Δύνατον γάρ ἐστιν μὲ ψευδῶς μνημονεῦσαι. Ποῑος ἐστιν ὁ οὐρανός ὁ παρ' ὑμῖν;
In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus" -- Lucius Annaeus Seneca

Vestibulum: Revised and Expanded

Διορθοῦ με εἰ πλανῶμαι, παρακαλῶ.

Gratia et Pax,

Joannes Ursinus

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3487
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Fri Feb 15, 2019 7:39 pm

Ursinus wrote:
Fri Feb 15, 2019 3:06 pm
Ἑνταῦθά ἐστιν χιὼν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλ' ὅμως οὐ ἔνιψε σήμερον. Ἕνιφε δὲ πρώην, νομίζω. Δύνατον γάρ ἐστιν μὲ ψευδῶς μνημονεῦσαι. Ποῑος ἐστιν ὁ οὐρανός ὁ παρ' ὑμῖν;
Δυνατὸν
με
Ποῑός
οὐρανὸς


Ἐχθὲς μὲν πολὺ ὕσει, θυέλλας μεγάλης προσελθοῦσης. Νῦν δὲ οὐχ ὕει, καίπερ ἀναμένομεν ὄμβρον τινά. Ἀσπάζομαί σε, ὦ φίλε.

antoniobellini
Textkit Neophyte
Posts: 4
Joined: Thu Jun 16, 2016 4:56 pm

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by antoniobellini » Sat Feb 16, 2019 5:48 pm

σημερον ην ευδια εν Φλωρεντιᾳ, και εγω ανεγνω τοδε·
[[ παις τις, κλεψας εν διδασκαλου ^σχολῃ^ την τῳ γραφειν πλακα του εταιρου, ηνεγκε τῳ μητρι. και διοτι εκεινη ου μονον ουκ εμεμψατο, αλλα και επῃνησε, δευτερον, κλεψας ιματιον τι, και ηνεγκε αυτῃ. ετι μαλλον εκεινης επαινουσης αυτῳ, δια χρονου, οτε εφηβος γενομενος, επεχειρει τῳ κλεπτειν και τα αξιωτερα.
και ποτε, αυτοφωρος ων, χειρσι δεομεναις οπισω του νωτου, ηγετο τῃ δικῃ. της μητρος συνιουσης και πλησσουσης το εαυτης στερνον, αυτος απηγγειλε βουλεσθαι λεγειν τι τῳ ωτι αυτης. αλλα αμα εκεινης προσελθουσης, εκοψε το ους οδουσι.
και ατε εκεινης καταγορευουσης ασεβειαν διοτι, ουκ αρκον αυτῳ τας ποιουμενας κακιας, ετρωσε και την μητερα, εκεινος υλολαβων εφη· "αλλα οτε πρωτον ηνεγκα σοι την πλακα κλεπτομενην, ει εκολαζες με, ουκ ῃα αν εις τοσουτον ωστε αγεσθαι τῳ θανατῳ".]]

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3487
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Sun Feb 17, 2019 5:30 am

Τοῦτ' ἔστιν μῦθος Αἰσώπειος, ὦ τᾶν. Ἔνταῦθα δ' ὁ οὐρανὸς κατὰ μέρος συννέφελός ἐστιν. Τῇ γὰρ κυριακῇ προσδοκῶμεν ὄμβρον. Καταφίλησον Φλωρεντίαν πρὸ ἐμοῦ. Ἦν γὰρ μαθητὴς ἐν τῇ πόλει σου.

antoniobellini
Textkit Neophyte
Posts: 4
Joined: Thu Jun 16, 2016 4:56 pm

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by antoniobellini » Sun Feb 17, 2019 6:16 pm

και σημερον ευωρια ῆν εν Φλωρεντιᾳ.
ῃα ουν εις το αστυ και εθεωμην τον ανδριαντα του Ηρακλεους πλησσοντος τον Νεσσον.
ιδου η εικων•
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... sso_01.JPG
ο Ηρακλης ουτω κοπτει Νεσσον ατε κακιζοντα την γυναικα αυτου.
τίς εστι η διδασκαλια, ω φιλε;
ει περ βουλει κακιζειν αλλοτριαν γυναικα τις, αφες την Ηρακλεους γε.
ποῦ εμαθε εν Φλωρεντιᾳ; πότε;

User avatar
Ursinus
Textkit Enthusiast
Posts: 486
Joined: Tue Oct 06, 2015 4:06 am

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Ursinus » Sun Feb 17, 2019 9:24 pm

Σήμερον νίφει καὶ ὅλος ὁ οὐρανὸς συννέφελός ἐστιν, ὀυδὲ κατὰ μέρος ὡς παρὰ σοί. Ἐνταῦθα ἀληθῶς ὁ χειμών ἐστιν.
In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus" -- Lucius Annaeus Seneca

Vestibulum: Revised and Expanded

Διορθοῦ με εἰ πλανῶμαι, παρακαλῶ.

Gratia et Pax,

Joannes Ursinus

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3487
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Sun Feb 17, 2019 9:53 pm

Σήμερον οὐ βαδίσω ἀνὰ τὸ ὄρος ὅτι ὄμβρος προσέρχεται. Ἴσως δὲ περὶ τὴν γειτονίαν εἰς περίπατον ὀψιαίτερον ἔξειμι.
Ἀποκρίνομαι δέ σοι, ὦ Ἀντώνιε, λέγων ὅτι ἐντεῦθεν πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη ἐν Φλωρεντίᾳ ὢν περὶ τῆς ἀστρονομίας ἐσπούδαζον.

antoniobellini
Textkit Neophyte
Posts: 4
Joined: Thu Jun 16, 2016 4:56 pm

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by antoniobellini » Mon Feb 18, 2019 8:17 pm

χαριν σοι της αποκισεως, ω bedwere.
σημερον ουκ οιδα ως ῆν τον ουρανον διοτι αει ῆ εισω του εργαστηριου εργαζων.
αλλα επι του τειχους ενεστι εικονα εχουσαν λαμπρον ηλιον.
ειθε ειη αισια προς την ωραν αυριον.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3487
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Mon Feb 18, 2019 8:30 pm

Ἀσμένως πεποίηκα, ὦ φίλε. Σήμερον δὲ ὁ μὲν οὐρανὸς κατὰ μέρος εὔδιός ἐστιν, ἄνεμος δὲ ψυχρὸς πνεῖ.

Post Reply