φίλἱππος;

Here you can discuss all things Ancient Greek. Use this board to ask questions about grammar, discuss learning strategies, get help with a difficult passage of Greek, and more.
Post Reply
Lavrentivs
Textkit Fan
Posts: 226
Joined: Wed Oct 13, 2010 6:50 pm

φίλἱππος;

Post by Lavrentivs » Tue Mar 13, 2012 6:37 pm

Was φίλιππος pronounced φίλἱππος?

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: φίλἱππος;

Post by Markos » Tue Mar 13, 2012 6:56 pm

Was φίλιππος pronounced φίλἱππος?
ποτε μέν ναί, ποτε δ' οὔ.

{ At times, yes. }
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
Posts: 83
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: φίλἱππος;

Post by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Tue Mar 13, 2012 8:25 pm

Markos wrote:
Was φίλιππος pronounced φίλἱππος?
ποτε μέν ναί, ποτε δ' οὔ.

{ At times, yes. }

Οὐκ ἄν σοι ξυμφωνοίην, οἱ Ῥωμαῖοι γὰρ οἳ πολλάκις ἤκουσαν τῆς ζώσης Ἑλληνικῆς γλώσσης ἔγραφον τοὔνομα ὡς Philippus, οὐ Philhippus.
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: φίλἱππος;

Post by Markos » Tue Mar 13, 2012 8:45 pm

Akemdwr wrote: Οὐκ ἄν σοι ξυμφωνοίην, οἱ Ῥωμαῖοι γὰρ οἳ πολλάκις ἤκουσαν τῆς ζώσης Ἑλληνικῆς γλώσσης ἔγραφον τοὔνομα ὡς Philippus, οὐ Philhippus.
εὐχαριστῶ σοι καλῶς γράψαντί μοι Ἑλληνιστί. περὶ δὲ τῶν ‘Ρωμαίων γραψάντων τὸ «Phillipus,» ἀληθῆ γε λεγείς. νῦν οὖν σύμφημί σοι.

ἴθι πολλὰ χαίρων.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

annis
Textkit Zealot
Posts: 3399
Joined: Fri Jan 03, 2003 4:55 pm
Location: Madison, WI, USA
Contact:

Re: φίλἱππος;

Post by annis » Tue Mar 13, 2012 9:14 pm

Akemdwr wrote:Οὐκ ἄν σοι ξυμφωνοίην, οἱ Ῥωμαῖοι γὰρ οἳ πολλάκις ἤκουσαν τῆς ζώσης Ἑλληνικῆς γλώσσης ἔγραφον τοὔνομα ὡς Philippus, οὐ Philhippus.
Except I could find one inscriptional example of just this spelling, Philhippus.

In those regions of Greece still using an epichoric script that indicated /h/ in some way, that sound does in fact persist across word boundaries in compounds, as in ἄhορος, εὐhορκῶ, παλινhαιρέτο, κτλ. (Lupaş, 0.2.12, p.32). It does seem, though, that /h/ after φιλ- and ὁμ- tended drop more often than not.
William S. Annis — http://www.aoidoi.org/http://www.scholiastae.org/
τίς πατέρ' αἰνήσει εἰ μὴ κακοδαίμονες υἱοί;

annis
Textkit Zealot
Posts: 3399
Joined: Fri Jan 03, 2003 4:55 pm
Location: Madison, WI, USA
Contact:

Re: φίλἱππος;

Post by annis » Tue Mar 13, 2012 9:19 pm

Markos wrote:ποτε μέν ναί, ποτε δ' οὔ.
ποτέ — no unaccented word can start a clause. (Well, except proclitics, of course.)
William S. Annis — http://www.aoidoi.org/http://www.scholiastae.org/
τίς πατέρ' αἰνήσει εἰ μὴ κακοδαίμονες υἱοί;

User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
Posts: 83
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: φίλἱππος;

Post by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Tue Mar 13, 2012 9:51 pm

Markos wrote:
Akemdwr wrote: Οὐκ ἄν σοι ξυμφωνοίην, οἱ Ῥωμαῖοι γὰρ οἳ πολλάκις ἤκουσαν τῆς ζώσης Ἑλληνικῆς γλώσσης ἔγραφον τοὔνομα ὡς Philippus, οὐ Philhippus.
εὐχαριστῶ σοι καλῶς γράψαντί μοι Ἑλληνιστί. περὶ δὲ τῶν ‘Ρωμαίων γραψάντων τὸ «Phillipus,» ἀληθῆ γε λεγείς. νῦν οὖν σύμφημί σοι.

ἴθι πολλὰ χαίρων.
Μανθάνω τὴν γλῶσσαν ἐξ ἕω μέχρι δείλης, καὶ ὅσῳ μὲν πλέον μανθάνω τοσούτῳ δ' ἄμεινον σύνοιδα ἐμαυτῷ οὐδὲν εἰδότι :-)
Περὶ Φιλίππου δοκεῖ μοι εὖ λέγειν Ἄννις, ἴσως πράγμα ἐστὶν ἐν τῷ λάμβδα. Ἐν τῇ τῶν λόγων ξυντάξει προϊὸν γράμμα ὑπολαμβάνει πνεῦμα δασὺ καὶ ἀπ' ἑαυτοῦ ἐκβαίνει· ἀφ' ἑαυτοῦ. Ἀλλὰ τὸ λάμβδα οὐ κέκτηται δασὺ ἀνάλογον.
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: φίλἱππος;

Post by Markos » Tue Mar 13, 2012 10:59 pm

Akemdwr: Περὶ Φιλίππου δοκεῖ μοι εὖ λέγειν Ἄννις...
Μαρκος τῷ Akemdwr χαιρειν πλειστα.

κἀγω φημι δη τον Αννις καλῶς γραψαι. ουκετι ουν συμφημι σοι. αλλὰ μένε, φιλτατε. επαυριον γαρ αυθις συμφησω σοι.

θελλω σε ερρῶσαι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: φίλἱππος;

Post by Markos » Tue Mar 13, 2012 11:09 pm

Annis: ποτέ — no unaccented word can start a clause. (Well, except proclitics, of course.)
εὐχαριστῶ σοι. ἔτι οἱ τόνοι λυποῦσί με. μανθάνων μὲν ἁμαρτάνω, ἁμαρτάνων δὲ μανθάνω.

{ Thanks, I still struggle with the accents, but I find that making these mistakes is the best way to learn. }
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
Posts: 83
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: φίλἱππος;

Post by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Tue Mar 13, 2012 11:25 pm

Ἀκέμδωρ τε Μάρκῳ χαίρειν.
Μανθάνων μὲν ἁμαρτάνω, ἁμαρτάνων δὲ μανθάνω· ταῦτα σὺ πάνυ καλῶς εἶπες, τὸ ἔπος σου ἄξιον νομίζω ἔπος πτερόεν ὀνομάζεσθαι.
Θέσκελός ἐστι ἡ ἀγορὰ αὕτη ᾖ Ῥωσικὸς Ἀμερικανῷ ἑλληνιστὶ ξυνομιλεῖν δύναται!
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος

User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
Posts: 83
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: φίλἱππος;

Post by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Wed Mar 14, 2012 7:44 pm

annis wrote:
Markos wrote:ποτε μέν ναί, ποτε δ' οὔ.
ποτέ — no unaccented word can start a clause. (Well, except proclitics, of course.)
Ἐγὼ μὲν ᾠόμην ὡσαύτως περὶ τοῦ τῶν ἐγκλιτικῶν τόπου ἐν λόγῳ, ἀλλ' ἀναγιγνώσκων τὰ Ἑλληνικὰ Ξενοφῶντος περιέτυχον σήμερον τοιούτῳ λόγῳ·
ἐπειδὴ δὲ ἦλθον, ἐμβιβασάμενος αὐτοὺς εἰς τὰς ναῦς ἔπλει τῆς νυκτὸς εἰς τὸν λιμένα τῶν Ἀθηναίων, τοτὲ μὲν ἀναπαύων καὶ παραγγέλλων ἀποκοιμᾶσθαι, τοτὲ δὲ κώπαις προσκομιζόμενος. 5.1:19
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: φίλἱππος;

Post by Markos » Thu Mar 15, 2012 1:00 am

Θέσκελός ἐστι ἡ ἀγορὰ αὕτη ᾖ Ῥωσικὸς Ἀμερικανῷ ἑλληνιστὶ ξυνομιλεῖν δύναται!
ἀληθῆ μὲν οὖν ἔγραψας, φίλτατε. δὐναμαι γὰρ γράφειν Ἑλληνιστὶ μὲν κακῶς, Ῥωσικῇ δἐ οὐδαμῶς.

δυνάμεθα δὴ πρός ἀλλήλοις γράφειν ὧδε

viewtopic.php?f=12&t=10710&start=80

ἐρρῶσθαἰ σε βούλομαι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Post Reply