Ὁμιλίας ?ῆτ?αι, μάθημα τὸ τ?ί

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

Ὁμιλίας ?ῆτ?αι, μάθημα τὸ τ?ί

Post by Franmorar » Fri Oct 24, 2008 12:53 pm

Ποικίλαι ἑλληνικαὶ τῆς ?μιλίας ?ῆτ?αι

Μάθημα τὸ τ?ίτον

Ἔ?χεσθαι, ἀπέ?χεσθαι

Where are you going to? = Ποῖ ἔ?χει (ἔ?χῃ); Ποῖ εἶς; Ποῖ οἴχῃ; Ποῖ φέ?ῃ;
I'm going home = Ἔ?χομαι (εἶμι) οἴκαδε.
Where are you going in such a hurry? Where are you running? = Ποῖ τ?έχεις;
I was going to see you, to pay a visit to you= Π?ὸς σὲ ἠ?χόμην.
Where are you going (leaving) from here? = Ποῖ ἔνθεν εἶς; Ποῖ πο?εύῃ;
(I'm going) Nowhere = Ο?δαμή.
I don't know where I should go (to) = Ο?κ οἶδα ὅποι φέ?εσθαι μέλλω.
I don't know the way (to) = Ο?κ οἴδα τὴν ?δόν.
Wait a minute! Stay here just a moment! = Μεῖνον ὀλίγον χ?όνον.
Wait for me for a while = Πα?άμεινόν με πα?αμικ?όν.
I'll be soon back = Ἐγὼ α?τίκα δεῦ?ο ἀναχω?ήσω.
I've been waiting since long time = Ἐκ πολλοῦ ?πιμένω.
What way should I go? = Τίνα ?δὸν βαδιοῦμαι;
Did he go this way here or that way there? = Τῇδε ἢ ?κείνῇ ὠδοιπό?ησε;
What way are you going? = Τίνα ?δὸν βαδίζεις;
On my way to the city = Π?ὸς τὴν πόλιν.
Keep going on your way = Τὴν ?δὸν διατ?λει (πέ?αινε).
Let me go = Ἄφες με.
Pass, go through (past), please, I will not stop you = Πά?ελθε (πα?έ?χου), ο?δέν σε καθέχω.
Hurry! Go there quickly! = Σπεῦδε ἔ?χεσθαι ?κεῖ.
Get out of here! = Ἐξέ?χου ?νθένδε (α?τόθεν).
Go away! Leave this place! = Ἀποχώ?ει. ?παγε.
Get out, go away, leave from here as soon as possible! = ?τι τάχιστα οἴχου. Ταχέως εἴ?γου. Ὡς τάχιστα ἀποχω?οῦ.
Get off! = Ἄπαγέ μου.
What! Are you now stopping there? = Ἀλλ΄ ἔτι ?φίστασαι (ἀ?γεῖς);
What! Are you still here? = Ἔτι καὶ νῦν ?νταῦθα ἴστης;

Τέλος τοῦ μαθήματος τοῦ τ?ίτου.

Ὑγιαίνετε, ὦ διαδικτυϊκοὶ φίλοι.
Hominibus totam versandam constat esse bibliothecam, ut solam utilem scribere sententiam possint.

Swth\r
Textkit Fan
Posts: 275
Joined: Thu Jan 17, 2008 6:51 pm
Location: Greece

Re: Ὁμιλίας ?ῆτ?αι, μάθημα τὸ τ?ί

Post by Swth\r » Wed Dec 31, 2008 3:24 pm

I can not read anyting at all. Is it my problem only??? What is the theme of your post???
Dives qui sapiens est...

demetri
Textkit Neophyte
Posts: 79
Joined: Tue Oct 28, 2003 4:33 am

Re: Ὁμιλίας ?ῆτ?αι, μάθημα τὸ τ?ί

Post by demetri » Fri Jan 02, 2009 1:27 pm

Swth\r wrote:I can not read anyting at all. Is it my problem only??? What is the theme of your post???
No, not your problem alone. :(

User avatar
Gonzalo
Textkit Enthusiast
Posts: 504
Joined: Sun Apr 22, 2007 9:58 am
Location: Τηλόθι πάτρης

Re: Ὁμιλίας ?ῆτ?αι, μάθημα τὸ τ?ί

Post by Gonzalo » Fri Jan 02, 2009 1:49 pm

Swth\r wrote:I can not read anyting at all. Is it my problem only??? What is the theme of your post???
They were formul salutandi or colloquial formules for Attic as he did also with Latin. It was readable in the other Textkit but now I am not either able to read the letters.

Post Reply