ειπε εμοι παρακαλω

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Fri Mar 30, 2012 6:23 pm

Ἀκέμδωρ χαίρειν Μάρκῳ τε ϗ Δευαίνῳ τῷ προσχωρήσαντι ἡμῖν. ἀττικίζειν πρόθυμος ἴσθι ἄξιον γάρ ἐστι τὸ ἔργον μεγάλων πόνων
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος

uberdwayne
Textkit Fan
Posts: 266
Joined: Sun Oct 10, 2010 3:29 am
Location: Ontario, Canada

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by uberdwayne » Fri Mar 30, 2012 11:40 pm

Μαρκος
ποῦ ἐν Καναδα οἰκεῖς? τί ἐστιν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως σου? ἄρα ἡ πόλις σου μικρὰ ἢ μεγάλη?
εν μεγαλω πολει ζαω, ουδε μεγαλη του Τωροντο. ως ωρης δυης εκ Τωροντο Ταξιδεuειν
υἱοὺς ἔχεις ἢ θυγατέρας?
τον λογον ου Θυμaμαι θυγατερα δυη δε θυγατερα εχω

Χριστιανοι εμεις εισιν? και τι ελληνικην μαθαινετε? μαθαινω ελληνικιην τον βιβλον του Θεου αναγινωσκειν και μαθαινω την κοινην ελληνικην. τι γλωσσην την ελληνικην μαθαινετε?


ηρεινη εν Ιησου Χριστω
μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Markos » Sat Mar 31, 2012 1:51 pm

τοῖς φίλοις Μᾶρκος. χαίροιτε ἐν τῷ Ἰησοῦ.
Uberdwayne: εν μεγαλω πολει ζαω, ουδε μεγαλη του Τωροντο. ως ωρης δυης εκ Τωροντο Ταξιδεuειν
φιλεῖς οὖν τὰ Κύανα Πετεινά (τοῦτ’ ἐστιν the Toronto Blue Jays?)
Χριστιανοι εμεις εισιν?
πάνυ γε. χριστιανοί ἐσμεν ἐγὼ καὶ ὁ οἶκός μου. ἐν τῷ Ἰησοῦ γὰρ πιστεύομεν. τί πιστεύεις?
και τι ελληνικην μαθαινετε?
μανθάνω τὴν γλῶσσαν τὴν Ἑλληνικὴν ἵνα τὴν Καινὴν Διαθήκην ἀναγιγνώσκω καὶ τὰ τοῦ Ὁμήρου βιβλία.
τι γλωσσην την ελληνικην μαθαινετε?
πάσας τὰς διαλέκτους μανθάνω, καὶ τὴν Ἀττικήν τε τὴν Κοινήν τε τὴν Ἰωνικήν.
Akemdwr: ἀττικίζειν πρόθυμος ἴσθι
πρόθυμος δή εἰμι. ἐγὼ μὲν τῇ Κοινῇ λαλεῖ, ἡ δὲ τῇ Ἀττικῇ.

http://www.circuluslatinusinterretialis ... files.html

ἐρρωσθε φίλοι!
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

uberdwayne
Textkit Fan
Posts: 266
Joined: Sun Oct 10, 2010 3:29 am
Location: Ontario, Canada

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by uberdwayne » Tue Apr 03, 2012 1:26 am

ασπαζομαι υμιν

πιστευων ειμι εν Ιησου Χριστω και η γυναικα μου. μαθαινετω την ελλινηκην αναγινοσκειν τον βιβλον του θεου. και μαθαινετω τους λογους.

Μαρκος... τις εστιν "πανυ γε"? και τις εστιν "προθημος"?

ευχαριστω σοι Μαρκω

ηρεινη εν Ιησου Χριστω
μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Markos » Tue Apr 03, 2012 3:43 am

χαιρε Δευαινε
πιστευων ειμι εν Ιησου Χριστω και η γυναικα μου.
ὁ μεν πιστος, ἡ δε πιστη.
τις εστιν "πανυ γε"?
"πανυ γε" εστιν "ναι!"
τις εστιν "προθημος"?
"ειμι πρόθυμος μανθανειν" εστιν "θελω μανθανειν."

χαιρω τωι γραφειν σοι. ερρωσο εν Ιησου.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Markos » Sun Apr 08, 2012 10:48 am

τὸν Ἀκέμδορα ἀσπάζεται ὁ Μᾶρκος.

σήμερον μὲν οὖν έν τῷ ΥΣΑ τὸ πασχα ἐστιν. φήμι δὴ τὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀναστήσεως ἡμέραν. Χρίστος ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. ὁ δὲ θανάτῳ έπάτησε τὸν θάνατον. τοῖς δὲ ἐν τοῖς μνήμασιν ζωην αἰώνιον ἐχαρίσθη.

ἄρα οἱ ἐν Ρουσίᾳ ταύτην τὴν ἑορτὴν σήμερον ἄγουσι?

ἔρρωσο ἐν Ἰησου.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Mon Apr 09, 2012 5:52 am

Μᾶρκον Ἀκέμδωρ ἀντασπάζεται ξὺν χαρᾷ ἐν Κυρίῳ
πρῶτον μὲν ξυγγνώμην σου αἰτοῦμαι τῇ σιωπῇ μου· ἐρεύνησις ἐργασίας ἐρῆμον με ποιεῖ καιροῦ. Χριστὸς δὲ ἀληθῶς ἀνέστη ὁ πάσχα ἡμῶν καίπερ ἡμεῖς ἐν Ῥωσίᾳ ϗ ἐν Οὐκρανίᾳ ἄγωμεν τὴν ἑορτὴν τῇ ἐπιούσῃ Κυριοκῇ, ἀλλʼ ὁ Χριστός ἐστι Κύριος ϗ Σαββάτου ἀτὰρ τί ἐστι χρόνος αὐτῷ τῷ ποιήσαντι χρόνον;
εὐφραίνου, ὦ βέλτιστε, πάλιν ϗ πάλιν ἐρῶμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας ϗ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Markos » Wed Apr 11, 2012 1:09 pm

τῷ Ἀκέμδορι Μᾶρκος χαίρειν.
πρῶτον μὲν ξυγγνώμην σου αἰτοῦμαι τῇ σιωπῇ μου· ἐρεύνησις ἐργασίας ἐρῆμον με ποιεῖ καιροῦ.
συγγινώσκω καὶ αἰτοῦμαι τὸν ἡμῶν θεὸν περὶ τῆς ζήτεώς σου.
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας ϗ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος
ναὶ, ἀδελφὲ, ἀληθεύεις δή. οὗτοι εἰσιν οἱ τῆς ζωῆς λόγοι. ἀποθανὼν γὰρ ἐθανάτωσε τὸν θάνατον ὁ Χριστὸς. ὁ δὲ τοῦ Χριστοῦ θάνατος δίδωσι τοῖς ἐν τοῖς τάφοις ἀναζῆν.

ἄκουσον τῶν τῆς ζωῆς λόγων ὥδε

http://www.youtube.com/watch?v=st4_B14H ... r_embedded

θέλω σε εὐφραίνεσθαι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Markos » Sun Jul 22, 2012 3:38 pm

ὦ χαῖρε Ἀκέμδορ! πολὺν μὲν οὖν χρόνον οὐκ ἠκούσαμεν παρά σου. ἆρα ἔτι τὴν Ἑλληνικὴν μανθάνεις? γράψον μοι.

ὦ φίλοι, εἴπετέ μοι. μεθ' ὑμῶν λαλεῖν θέλω γε. γράφετε ὥδε.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
Aluarus
Textkit Neophyte
Posts: 20
Joined: Thu Aug 18, 2011 2:15 pm

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Aluarus » Sun Jul 22, 2012 8:38 pm

Ὁ Ἄλβαρος τοῖς φίλοις εὐ πράττειν

Τί δῆτα δύναμαι περὶ μοῦ ἑρεῖν; Ἐγώ εἰμι μειράκιον ἰσπανὸν κβ' ἐτῶν. Αὐτοδιδάκτως γε τὴν τε ἑλληνικὴν γλώτταν μανθάνω (χρῶμαι τῇ νέᾳ φωνῇ λαλοῦν) καὶ ῥωμαϊστί. Τῷ μὲν ἔτει προτεραίῳ ἐκείναν μανθάνειν ἠρξάμην τῇ βίβλῶ Assimil Le Grec Ancien καὶ Αθήναζε, λέγω δὲ ῥωμαϊστὶ απὸ τοῦ ἔτους ,βι' (απὸ τοῦ τοῦ διδασκάλου Ὄρβεργος βιβλίου Γένους Ῥωμαίου ἔμαθον).

Ἔροσθε.
“Captivæ Graeciæ lingua in paucorum Eruditorum memoria hodie vivit; laborandum est, ne omnino intereat linguarum pulcherrima” Balbinus, Verisimilia Humaniorum Disciplinarum, XII, 3.

“In omni disciplina infirma est artis præceptio sine summa adsiduitate exercitations” R. ad Herennium, III, 40.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Markos » Tue Jul 24, 2012 2:41 am

ὦ χαῖρε Ἀλβαρε. τίνα εὔκοπα Ἑλληνικὰ βιβλία συμβουλεύεις μοι ἀναγινώσκειν?

χαιρήσομαί δὴ δεξόμενος τὴν σου ἀπόκρισιν.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Tue Jul 24, 2012 10:09 pm

Χαῖρε ὦ βέλτιστε Μᾶρκε, ϗ ξύγγνωθί μου τῇ σιωπῇ· εἴ τίς σοί ποτʼ ἐρεῖ, ὅτι Ἀκέμδωρ ἀπείρηκε μανθάνων τὴν Ἑλληνικήν, εὖ ἴσθι Ἀκέμδορα ἀποθανεῖν.
Νῦν δὲ χρόνον κεχαρισμένον παρὰ Θεοῦ ἀναλίσκω γράφων βίβλον κατὰ τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεγωυά, ὡς αὐτοὶ ὑφʼ ἑαυτῶν ὀνομάζονται, περὶ τοῦ διδάσκειν αὐτοὺς θεοστυγῶς, ὡς ὁ τοῦ Κυρίου σταυρὸς ἐν μορφῇ στύλου ἦν.
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος

User avatar
Aluarus
Textkit Neophyte
Posts: 20
Joined: Thu Aug 18, 2011 2:15 pm

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Aluarus » Wed Jul 25, 2012 2:28 pm

Χαῖρε Μάρκε.

Τῷ ὄντι οὐκέτι ἀνέγνων (ἀναγιγνώσκειν;) βιβλία ἑλληνικά, ἀλλὰ μόνον τὸ Ἀθήναζε (ἐν τῷ κεφαλείῳ τῷ 14 περιμένω) καὶ τὸ Assimil. :shock:
“Captivæ Graeciæ lingua in paucorum Eruditorum memoria hodie vivit; laborandum est, ne omnino intereat linguarum pulcherrima” Balbinus, Verisimilia Humaniorum Disciplinarum, XII, 3.

“In omni disciplina infirma est artis præceptio sine summa adsiduitate exercitations” R. ad Herennium, III, 40.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Markos » Sat Jul 28, 2012 4:41 pm

χαιρε και συ, φιλτατε. ευφραινομαι δη ακουων σου μηδε θανοντος μηδε παυσαμενου της Ελληνικης.

καλει δε καμε η εργασια, αλλα, ωσπερ συ, παυσομαι της Ελληνικης αμα τηι ζωηι αυτης.

ερρωσο, φιλε Ακεμδορ.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Markos » Tue Dec 18, 2012 6:29 pm

χαιρετε, δη, ω φιλοι τε και φιλαι. πολυν μεν ουν χρονον ωδε ου γεγραφα. η γαρ εργασια εχει με. πλην ως μαλιστα θελω καθ' ημεραν γραφειν Ελληνισι. το γαρ γραφειν Ελληνιστι καλον εστιν.

και, συ? αρα συ θελεις γραψαι εμοι? ειπε εμοι, παρακαλω, τι Ελληνιστι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3491
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by bedwere » Tue Dec 18, 2012 11:55 pm

Markos wrote:χαιρετε, δη, ω φιλοι τε και φιλαι. πολυν μεν ουν χρονον ωδε ου γεγραφα. η γαρ εργασια εχει με. πλην ως μαλιστα θελω καθ' ημεραν γραφειν Ελληνισι. το γαρ γραφειν Ελληνιστι καλον εστιν.

και, συ? αρα συ θελεις γραψαι εμοι? ειπε εμοι, παρακαλω, τι Ελληνιστι.

Τῷ Μάρκῳ Βεδεῦρος χαίρειν

Χαρὰ μεγάλη σοι, ὦ φίλτατε, ἐν τῇ κατὰ σάρκα Γεννήσει τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εὐδαιμονία ἐν τῷ νέῳ ἔτει.

Ἔρρωσο,

ΡΛ

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Markos » Wed Dec 19, 2012 5:38 am

χαιρε και συ, φιλε Ροβερτε. λυπουμαι δη οτι ουκετι μετ' αλληλων λαλουμεν Ελληνιστι. η δ' εργασια κλεπτει τον χρονον μου. χαιρω δε γραφων σοι και θεαμενος τας κινηματογραφας σου.

Χριστος ετεχθη. Χριστος ανεστη. παλιν Χριστος ελευσεται. χαρις τε και χαρα σοι τε σοις!
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Markos » Tue Dec 25, 2012 8:16 pm

χαιρετε φιλοι τε και φιλαι!

σημερον εορταζομεν δη την του Ιησου Χριστου γενεσιν. ὁ γαρ Θεος ανθρωπος εγενετο. δια τουτο, χαιρωμεν. το σκοτος εν τῳ κοσμῳ εστιν, αλλ' ὁ Ιησους αυτο ενίκησεν.

τί εποιήσατε εν ταυτῃ τῃ ημερᾳ? ειπετε ημιν, παρακαλῶ.

βουλομαι δη υμας ερρῶσθαι!
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Markos » Mon Jan 07, 2013 6:45 pm

καινον ερωτημα διδωμι πασιν.

τίς ἀπέκτεινε τὸν ἄρχοντα τοῦ Αμερικα ἐν 1963?

αποκρινου με, παρακαλω.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Σαυλος » Fri Jan 25, 2013 6:53 am

I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Σαυλος » Tue Jan 29, 2013 11:34 am

οἱ Τεξκιτοι...
ὁ Μαρκος εἴπεν ὅτι εἴπε εμοι παρακαλῶ.
εἐγω δε θέλω λίαν λ̍έγειν αυτῳῳωι ἀλλά συγγνώμην ἔχετε. ἐρώτημα ἔχω. γραφοντι Ἐλληνιστί πρῶτον τῶν θελημάτων μου εστιν τουτο· ἐγω θέλω αὐτόν ποιεῖν τα μη θελοντα. τί εστιν; τί οὐ θέλει Μακρος ποιεῖν; ἀκούω ὑμῶν. ὑμεῖς φωνῇ μεγάλῃ λεγετε ὅτι πρόθυμος ὁ Μαρκος ποιεῖν παντα Ἐλληνιστί! σπευδη και ζηλωτής ὁ Μαρκος! ἄρα θαυμάζετε; ἐρωτᾷτε με ὅτι τί βούλει, ὁ Σαῦλε; τί θέλεις;

φοβοῦμαι εἴπειν. Μάρκος δύναται οργίζεσθαι. ἀλλά, συμφημι. ἐρῶ ὑμῖν. ἐγὼ δε θέλω ταύτα · θέλω Μαρκον δοῦναι μοι τὰς ἐπανόρθωσείς. θέλω γράφεῖν πανυ ορθῶς. εἰ γραψω, πῶς μαθήσομαι χωρις τούτων; ἤ φιλήσει Μᾶρκος δοῦναι μοι ταύτα; δόκει ὑμῖν τί;
I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Σαυλος » Tue Jan 29, 2013 12:20 pm

Μᾶρκε,
συγγνωμην ἔχε. επελαθόμην. οὐ θέλω λεγειν αλληλων εν πολοις λογοις περι αμαρτιας μου η επανορθωσεως σου. ουχι. θέλω μονον προς πέζην (bottom?) ως...


επανορθωσεις·
ειπον σε, ειπον σοι
I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

User avatar
renaissancemedici
Textkit Neophyte
Posts: 59
Joined: Wed Oct 09, 2013 9:04 am

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by renaissancemedici » Thu Oct 10, 2013 9:49 am

Χαῖρε Μάρκε,
ὅνομα ἐμοῦ Πηνελόπη έστί, ζῶ δέ ἐν Πειραιεῖ. Δύσκολόν ἐστι τήν ἀρχαῖαν γλώσσαν χρῆν, διότι ἡ νέα Ἑλληνική ἐστί ἡ μητρική ἐμοῦ.
Μέγας κόπος τήν ἀρχαῖαν καί ούχί τήν νέαν ὀμιλεῖν.
Ἀττικίζειν οὐχ ἐπιθυμῶ, ἀλλά τήν ἑλληνιστικήν τε καί βυζαντινήν λεγομένη φιλῶ.
Τό πολυτονικόν σύστημα οὐ καλῶς ἐνθυμοῦμαι.
Έρρωσο
Πολλ' οίδ' ἀλώπηξ, ἐχῖνος δέ έν, μέγα.
Αρχίλοχος

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Markos » Thu Oct 10, 2013 1:39 pm

renaissancemedici wrote:Χαῖρε Μάρκε,
ὅνομα ἐμοῦ Πηνελόπη έστί, ζῶ δέ ἐν Πειραιεῖ.
χαῖρε καὶ σύ, φίλη! γράφεις σύ καλῶς Ἑλληνιστί! πάντας γὰρ λόγους σου καταλαμβάνω ἔγωγε. τίνα δὲ βιβλία Ἑλληνικὰ ἐπιθυμεῖς ἀναγνῶναι? ἔγωγε χαίρω ἀναγιγνώσκων τὴν Καινὴν Διθήκην καὶ τὰ τοῦ Ὁμήρου βιβλία.

θέλω δή σε ἐρρῶσθαι!
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
renaissancemedici
Textkit Neophyte
Posts: 59
Joined: Wed Oct 09, 2013 9:04 am

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by renaissancemedici » Thu Oct 10, 2013 1:57 pm

Χαίρε Μάρκε,

χάριν συντομίας άνευ πολυτονικού η απάντησις.

Τους αττικούς συγγραφείς μάλιστα φιλώ και σχετικώς ευκόλως αναγιγνώσκω, την ορθόδοξον υμνογραφίαν επίσης. Όμηρος πόνον απαιτεί. Σοφοκλής φίλτατος εστί, η μέλιττα της ποιήσεως!

Μέγας ενθουσιασμός εντός μου λόγω των ελληνιζόντων εν ταύτω˘... φόρουμ ( :roll: γιγνώσκω...)

Η νέα ελληνική αναιδώς εμπλέκεται μετά της αρχαίας ότε ομιλώ, πολλά δε σφάλματα ποιώ. Ου πτοούμαι!

Πλείστα βιβλία κατέχω εκ των σχολικών μου ετών, και πλείστα ακόμη εκ του διαδυκτίου. Πολλαί αι πηγαί, ελαχίστη η γνώσις μου!

Επιθυμώ γίγνεσθαι Ελληνίς ομιλούσα απταίστως την αρχαίαν, οιασδήποτε χρονικής περιόδου. Ω, το συνοθύλευμα ύφους και λεξιλογίου!Χαίρε, φίλε Μάρκε

Πηνελόπη
Πολλ' οίδ' ἀλώπηξ, ἐχῖνος δέ έν, μέγα.
Αρχίλοχος

User avatar
renaissancemedici
Textkit Neophyte
Posts: 59
Joined: Wed Oct 09, 2013 9:04 am

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by renaissancemedici » Sun Feb 16, 2014 6:12 pm

Ἐξηφανίσθην, ἀλλά λήσμων οὐ γέγονα, ὅτι ἡ κοινωνία ἡμῶν ὠφελιμωτάτη τε καί λίαν εὐχάριστος ἐστί.
Πολλ' οίδ' ἀλώπηξ, ἐχῖνος δέ έν, μέγα.
Αρχίλοχος

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by Markos » Mon Feb 17, 2014 6:52 am

renaissancemedici wrote:Ἐξηφανίσθην, ἀλλά λήσμων οὐ γέγονα, ὅτι ἡ κοινωνία ἡμῶν ὠφελιμωτάτη τε καί λίαν εὐχάριστος ἐστί.
χαρὰν ἔχω, φίλη Πνελόπη, πάλιν ἀναγινώκσων τοὺς λόγους σου. μένε γράφουσα ἡμῖν ὥστε χαρησόμεθα ἐν καλαῖς γραφαῖς παρά σου. μὴ οἴχου, παρακαλῶ! μένε! ἔρρωσο, ἀρίστη!
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
renaissancemedici
Textkit Neophyte
Posts: 59
Joined: Wed Oct 09, 2013 9:04 am

Re: ειπε εμοι παρακαλω

Post by renaissancemedici » Mon Feb 17, 2014 9:23 am

Πηνελόπη Μάρκῳ χαίρειν.

Λέγω σέ ὅτι πλήρης χαράς εἰμι, οὖσα μεθ' ὑμῶν .

Ἑλληνιστί πολλάκις λαλήσομεν . Ἑγώ μέν πολλά σφάλματα ποιήσω, ὑμεῖς δε γελάσεσθε. :lol:

Χαῖρε φίλε Μάρκε .
Πολλ' οίδ' ἀλώπηξ, ἐχῖνος δέ έν, μέγα.
Αρχίλοχος

Post Reply