ἐν πάσαις ταῖς γλώσσαις Rico - comparison?

Here you can discuss all things Ancient Greek. Use this board to ask questions about grammar, discuss learning strategies, get help with a difficult passage of Greek, and more.
Post Reply
User avatar
daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

ἐν πάσαις ταῖς γλώσσαις Rico - comparison?

Post by daivid » Thu Aug 29, 2013 2:50 pm

In Rico's book Rode has just boasted that she knows how to speak all languages and then says this
ἡ δὲ ἑλληνικὴ δύσκολος ἐν πάσαις ταῖς γλώσσαις τῆς οἰκουμένης ἐστίν
From the context it is clear that some kind of comparison is going on but it could be
“Greek is the most difficult of all the languages of the inhabited world”
or the softer
“Greek among the languages of the inhabited world is one of the more difficult”

Any pointers to which is the better translation.
Last edited by daivid on Sun Sep 01, 2013 11:06 pm, edited 1 time in total.
λονδον

NateD26
Textkit Zealot
Posts: 789
Joined: Tue Aug 11, 2009 10:14 am
Contact:

Re: ἐν πάσαις ταῖς γλώσσαις Ricco - comparison?

Post by NateD26 » Fri Aug 30, 2013 2:00 am

But where in this sentence do we have more or most?

Perhaps it was their intention to write it is the most difficult
but then you'd expect δυσκολώτατος.
Nate.

User avatar
daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: ἐν πάσαις ταῖς γλώσσαις Ricco - comparison?

Post by daivid » Fri Aug 30, 2013 9:40 am

NateD26 wrote:But where in this sentence do we have more or most?
.
Only that the context seems to require it. If the dative is no acting as some kind of comparison I am at loss to know what ἐν πάσαις ταῖς γλώσσαις τῆς οἰκουμένης adds to the meaning
NateD26 wrote: Perhaps it was their intention to write it is the most difficult
but then you'd expect δυσκολώτατος.
That is what I too would have expected.
λονδον

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ἐν πάσαις ταῖς γλώσσαις Ricco - comparison?

Post by Markos » Fri Aug 30, 2013 2:08 pm

When I read the phrase I was reminded of--I am reminded of-- Romans 16:7
Romans 16:7: ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν Χριστῷ.
On the one hand, there is nothing inherently comparative about the phrase here. It just means "eminent among the apostles." But there is a hint of comparison. Standing out among the apostles, Andronicus and Junia are more prominent than some--not by any means the most eminent--but not just your average, everyday apostles. As always, context is everything. If your boss tells you, "you shine among your co-workers," it does not necessarily mean that you are better than the other workers, but that is among the implications. Same thing here in both Paul and Rico's phrases.

I would go so far as to say that ἐν plus the dative, if the context supports it, can be idiomatic for an implicit comparison. I'm pretty sure I have read more examples of this, but they would be hard to track down because ἐν is so common.

User avatar
daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: ἐν πάσαις ταῖς γλώσσαις Ricco - comparison?

Post by daivid » Sat Aug 31, 2013 7:41 pm

Markos wrote:When I read the phrase I was reminded of--I am reminded of-- Romans 16:7
Romans 16:7: ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν Χριστῷ.
On the one hand, there is nothing inherently comparative about the phrase here. It just means "eminent among the apostles." But there is a hint of comparison. Standing out among the apostles, Andronicus and Junia are more prominent than some--not by any means the most eminent--but not just your average, everyday apostles. As always, context is everything. If your boss tells you, "you shine among your co-workers," it does not necessarily mean that you are better than the other workers, but that is among the implications. Same thing here in both Paul and Rico's phrases.

I would go so far as to say that ἐν plus the dative, if the context supports it, can be idiomatic for an implicit comparison. I'm pretty sure I have read more examples of this, but they would be hard to track down because ἐν is so common.
Thanks for that quote. I shall keep an eye out for more examples. Not exactly a comparison but with that implication sounds right. Given that my two alternatives that I originally posed are probably too exact and that both shades of meaning may possibly be intended.
λονδον

mwh
Textkit Zealot
Posts: 3013
Joined: Fri Oct 18, 2013 2:34 am

Re: ἐν πάσαις ταῖς γλώσσαις Rico - comparison?

Post by mwh » Sat Oct 19, 2013 3:04 am

"In all the languages of the world Greek is difficult."

Evidently Roda's Greek is not as good as she thinks.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ἐν πάσαις ταῖς γλώσσαις Rico - comparison?

Post by Markos » Sat Feb 01, 2014 8:32 pm

Markos wrote: I would go so far as to say that ἐν plus the dative, if the context supports it, can be idiomatic for an implicit comparison. I'm pretty sure I have read more examples of this, but they would be hard to track down because ἐν is so common.
daivid wrote:I shall keep an eye out for more examples.
I found another example in Gaza's Paraphrase of the Iliad 5:1:
Gaza 5:1:
τότε δὴ Διομήδει τῷ υἱῷ τοῦ Τυδέως ἡ πολεμικὴ Ἀθηνᾶ ἐδωκε ἰσχὺν καὶ εὐτολμίαν, ὄπως διάδηλος ἐν πᾶσιν τοῖς Ἕλληνσι γένηται...
The meaning here lies somewhere between "prominent among all the Greeks" and "the most distinguished of all the Greeks."

So, getting back to Rico's phrase, I think, yes, a superlative meaning is at the very least implied. We could always him, I guess.

Vladimir
Textkit Member
Posts: 141
Joined: Sat Nov 02, 2013 6:44 pm
Location: Kharkov, Ukraine

Re: ἐν πάσαις ταῖς γλώσσαις Ricco - comparison?

Post by Vladimir » Wed May 13, 2015 10:58 am

Markos wrote:When I read the phrase I was reminded of--I am reminded of-- Romans 16:7
Romans 16:7: ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν Χριστῷ.
One more example can be found in Luke 1:42: Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναξίν.

What does this phrase actually mean? Is Mary only one of the (most) blessed women or the most blessed woman?

Here's the Good News Bible translation: God has blessed you more than any other woman!
Is this translation correct (if we don't pay attention to the addition of "God")? Is it the only possible understanding?

By the way, does the preposition ἐν always indicate to belonging to a particular class of objects? I mean, according to the Greek text are Andronicus and Junia sure to be called both apostles?

Shenoute
Textkit Fan
Posts: 278
Joined: Tue Jun 04, 2013 12:23 pm

Re: ἐν πάσαις ταῖς γλώσσαις Rico - comparison?

Post by Shenoute » Wed May 13, 2015 12:22 pm

There is also Matt. 22, 36 (quoted here on the Positive as Superlative)
ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ ;
On a side note, the Vulgate has
quod est mandatum magnum in lege?
while Castellion's classical Latin translation has
quodnam praeceptum est in lege maximum?

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ἐν πάσαις ταῖς γλώσσαις Rico - comparison?

Post by Markos » Tue May 19, 2015 8:21 pm

Vladimir wrote:One more example can be found in Luke 1:42: Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναξίν.

What does this phrase actually mean? Is Mary only one of the (most) blessed women or the most blessed woman?
The Modern Greek versions are split, with the ABS supporting the former
εὐλογημένη εἶσαι σὺ μεταξὺ τῶν γυναικῶν.
and the TGV supporting the latter
ευλογημένη απ' το Θεό είσαι εσύ, περρισσότερο από όλες τις γυναίκες.
It's possible that the we have here a semitism, but the Hebrew versions are spit, with Delitzsch supporting the former
בְּרוּכָה אַתְּ בְּנָּשִׁים
and Salkinson-Ginsburg supporting the latter
בְּרוּכָה אַתְּ מִנָּשִׁים
with only one letter (בַּ > מְ) separating the two.

The was בְּ probably originally בַּיִת, so εὐλογημένη σὺ εἰς οἶκον γυναικῶν might capture the ambiguity.
Vladimir wrote:Romans 16:7: ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν Χριστῷ.

By the way, does the preposition ἐν always indicate to belonging to a particular class of objects? I mean, according to the Greek text are Andronicus and Junia sure to be called both apostles?
No, interpreters are split on whether we have here ὁ Ἰουνιᾶς or ἡ Ἰουνία, and, if the latter, whether this means
Ἀνδρόνικος καὶ Ἰουνία ἐπισήμοι ἀπόστολοί εἰσι.
or
οἱ ἀπόστολοι γιγνώσκουσιν Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν ὡς ἐπισήμους.
My own view, which I admit is based more on theology than Greek, is that Μαρία εὐλογητάτη ἐστί and that τὴν Ἰουνίαν ἀπέστειλε Θεός.
Shenoute wrote:There is also Matt. 22, 36 (quoted here on the Positive as Superlative)
ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ ;
I think we have here a weird coincidence. ἐν CAN imply a superlative, and this passage DOES assert just that, but the ἐν here is probably locative. In Koine the simple adjective can function as a superlative on its own, so the superlative ἐν is not needed here. The context determines that.

Post Reply