Reading in the orthography of the ancient Romans

Here you can discuss all things Latin. Use this board to ask questions about grammar, discuss learning strategies, get help with a difficult passage of Latin, and more.
User avatar
Χριστόφορος
Textkit Neophyte
Posts: 4
Joined: Tue May 26, 2009 5:58 am

Reading in the orthography of the ancient Romans

Post by Χριστόφορος » Tue May 26, 2009 6:05 am

I notice through reading various articles on the subject of Latin orthography, that the spelling conventions used nowadays differ quite a bit from the actual orthography used in ancient Rome. My question is, mainly just out sheer curiosity, where it is a) possible to obtain texts in the "authentic" orthography and if so, b) whether it is at all common for many people to do so. When I get around to learning Latin, I think it would be rather nice to read texts in the exact way the Romans would have read them, especially considering the effort I'd be taking to learn their language in the first place.

jchthys
Textkit Neophyte
Posts: 1
Joined: Tue May 26, 2009 1:45 pm

Re: Reading in the orthography of the ancient Romans

Post by jchthys » Tue May 26, 2009 1:50 pm

It seems that there was never one ‘correct’ orthography in use: throughout history many different spelling systems were used.
Oxford texts attempt to be more ‘original’ by not making a distinction between ‘i’/‘j’ and ‘u’/‘v’.

User avatar
Lucus Eques
Textkit Zealot
Posts: 2018
Joined: Wed Jan 07, 2004 12:52 pm
Location: Tucson, Arizona
Contact:

Re: Reading in the orthography of the ancient Romans

Post by Lucus Eques » Tue May 26, 2009 2:05 pm

Here is an example of Imperial writing (it's a folio of Vergil):

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rtrait.jpg

I too once craved to write in the orthographic style of the Romans, and you can manage it too pretty easily:

all capital letters
no spaces
no punctuation
no paragraphing

But, we're not used to this way of writing, or reading. The Irish language, for example, was once written in a very cumbersome alphabet that was designed for carving on wood — but was completely superseded by the Roman alphabet — indeed, the form with all its lowercase letters and punctuation that we know and love; and that is the official writing system for Irish.

There is stylistic loveliness in the ancient Roman style of writing that lacks our modern conveniences. For example, I had at one point fully adopted the habit of writing "V/u" and never "U" or "v" in Latin, and many others out there still prefer this as a sort of homage to the Roman way of doing things.

But I discovered that this led to unnecessary ambiguity, especially with regard to poetry; the letter 'v' serves as the consonant, and 'u' as the vowel by convention; likewise, 'j' may serve as the consonantal version of 'i' — the reasons for abandoning this practice are illogical; the distinction of these letters is critical, as they are totally different phonemes, and are not distinguishable otherwise except through memorization.

It is for this reason I fully adopted "j" and "v," for Latin benefits in clarity of expression (the purpose of all language, fundamentally) — the Roman way of doing things, I found, was not always the best way.

This is comparable to neologisms in Latin: I used modern Latin terms for everyday things that the Romans would never have dreamed of; and I use neologisms, not classical Latin glosses of words that are cumbersome and unclear. So, thus, as I make use of the invention of modern terms, so too do I make use of the invention of punctuation, miniscule, and j's & v's, as they permit ease of communication.

But that's my opinion. ;)
L. Amadeus Ranierius

SCORPIO·MARTIANVS

User avatar
thesaurus
Textkit Zealot
Posts: 1012
Joined: Mon Oct 02, 2006 9:44 pm

Re: Reading in the orthography of the ancient Romans

Post by thesaurus » Tue May 26, 2009 2:23 pm

Χριστόφορος wrote:When I get around to learning Latin, I think it would be rather nice to read texts in the exact way the Romans would have read them, especially considering the effort I'd be taking to learn their language in the first place.
While you're at it, make sure to read texts written in all capitals without punctuation, preferably written by hand on papyrus scrolls.

I jest, but my point is that we can gain a lot by availing ourselves of modern advances in writing, including standardized spelling. Of course, if you are interested in Latin from a historical linguistic perspective, you'd want the original spellings. That way you could see how pronunciation varied over time and space. It's my understanding that Roman inscriptions (on statues and such) are often useful incidences of peculiar spelling and orthography.

Dum ita agis, vide ut libros litteribus lapidariis scriptos et sine interpunctione legas, potius manu papyroque scriptos.

Adludo, sed promotiones artis scribendi hodiernas sicut orthographia recta sunt, ut dicam, nobis bonis magnis atque haud spernendae. Certo, si lingua latina inquisitionis historici causa linguarum tibi interest, oportet verba ut a Romanis ipsis scripta fuerunt consultes. Ita qua ratione locutio tempore locoque mutaverit vidi potest. Ut intellego ego, inscriptones Romanas (in imagines et alia) saepe usui sunt ut orthographia hic illicque inspiciatur.
Horae quidem cedunt et dies et menses et anni, nec praeteritum tempus umquam revertitur nec quid sequatur sciri potest. Quod cuique temporis ad vivendum datur, eo debet esse contentus. --Cicero, De Senectute

Benedarius
Textkit Neophyte
Posts: 38
Joined: Sat Jun 04, 2005 12:06 am
Location: Ireland

Re: Reading in the orthography of the ancient Romans

Post by Benedarius » Tue May 26, 2009 4:55 pm

Lucus Eques wrote:The Irish language, for example, was once written in a very cumbersome alphabet that was designed for carving on wood — but was completely superseded by the Roman alphabet — indeed, the form with all its lowercase letters and punctuation that we know and love; and that is the official writing system for Irish.
Well that's stretching it a good bit. Ogham was never "written", it was merely used for grave stones and boundary markers and the like. It is possible it was carved on wood, but the only evidence of it is around stones. Also, it was used by all Celts, not just Irish.

It was not a "writing system" as such. It was not superseded as such either, there simply was no writing system in Ireland until the introduction of Latin, unless runes were used, but again there is no evidence of that. After the introduction of Latin, a variation of the Latin alphabet was used, known as the Irish Uncial alphabet, or "Cló Gaelach", and that was used up until about 40 years ago, when spelling was radically reformed.

User avatar
Lucus Eques
Textkit Zealot
Posts: 2018
Joined: Wed Jan 07, 2004 12:52 pm
Location: Tucson, Arizona
Contact:

Re: Reading in the orthography of the ancient Romans

Post by Lucus Eques » Tue May 26, 2009 6:05 pm

I stand corrected. :)

Though I still write with uncials in my handwriting (it's much easier to write with, in my opinion, and more attractive), and I saw them all over Ireland as a decorative sort of printed letter. What radical reformation do you mean?
L. Amadeus Ranierius

SCORPIO·MARTIANVS

Benedarius
Textkit Neophyte
Posts: 38
Joined: Sat Jun 04, 2005 12:06 am
Location: Ireland

Re: Reading in the orthography of the ancient Romans

Post by Benedarius » Tue May 26, 2009 6:19 pm

Uncials are still used, but rarely printed anymore. All newspapers and most signs are now in the normal Latin alphabet, and uncial isn't thought in school anymore, so I can read it pretty well, I cannot write it, and I get confused between s and r.
Lucus Eques wrote:What radical reformation do you mean?
Well spellings are radically different from about 50 years ago, a huge number of the silent letters have been removed. Some of the more obvious examples are:
idhe - í
lubhaidh (or something like that) - lú.
I think they call it the "Caighdeán Oifigiúil" or official standard, and that is the standard written form of the language. It is pretty much based on the Connaught dialect, plus a bit from Munster. It is an artificial standard, in that it doesn't accurately represent any one particular dialect of Irish, but for Munster and Connaught, it represents the Irish spoken pretty well. Donegal pronunciation is quite different to it though, but I think most people still write like that, and pronounce it as in their dialect.

User avatar
edonnelly
Administrator
Posts: 988
Joined: Sun Jan 16, 2005 2:47 am
Location: Music City, USA
Contact:

Re: Reading in the orthography of the ancient Romans

Post by edonnelly » Tue May 26, 2009 6:39 pm

Lucus Eques wrote: It is for this reason I fully adopted "j" and "v," for Latin benefits in clarity of expression (the purpose of all language, fundamentally) — the Roman way of doing things, I found, was not always the best way.
Lucus, is that really you? Surely someone has stolen your login info and posted this under your name!
The lists:
G'Oogle and the Internet Pharrchive - 1100 or so free Latin and Greek books.
DownLOEBables - Free books from the Loeb Classical Library

NuclearWarhead
Textkit Neophyte
Posts: 29
Joined: Tue Jun 21, 2005 1:28 pm
Location: Aarhus University, Denmark
Contact:

Re: Reading in the orthography of the ancient Romans

Post by NuclearWarhead » Tue May 26, 2009 10:34 pm

Lucus Eques wrote:Here is an example of Imperial writing (it's a folio of Vergil):

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rtrait.jpg
This manuscript is the Vergilius Romanus from the 5th century written in the capitalis rustica.
Χριστόφορος wrote: I notice through reading various articles on the subject of Latin orthography, that the spelling conventions used nowadays differ quite a bit from the actual orthography used in ancient Rome. My question is, mainly just out sheer curiosity, where it is a) possible to obtain texts in the "authentic" orthography and if so, b) whether it is at all common for many people to do so. When I get around to learning Latin, I think it would be rather nice to read texts in the exact way the Romans would have read them, especially considering the effort I'd be taking to learn their language in the first place.
Depending on whether you would want to learn a script for a nice manuscript for a rich man or you want to learn how people would write on notes, in letters, on walls, etc., there are different choices. Period is also a consideration.

I have scanned three pages from Bischoff's Latin Palaeography so you can see the scripts out of context:

http://img156.imageshack.us/img156/977/ ... tablet.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/6417 ... ursive.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/3954/3uncial.jpg
Fiat iustitia et pereat mundus.

User avatar
edonnelly
Administrator
Posts: 988
Joined: Sun Jan 16, 2005 2:47 am
Location: Music City, USA
Contact:

Re: Reading in the orthography of the ancient Romans

Post by edonnelly » Tue May 26, 2009 10:46 pm

NuclearWarhead wrote: I have scanned three pages from Bischoff's Latin Palaeography so you can see the scripts out of context:
Cool. Two questions. The first scanned page has "Latin script in antiquity." About what time period is it referring to? Also, what are the three letters after "z" ?
The lists:
G'Oogle and the Internet Pharrchive - 1100 or so free Latin and Greek books.
DownLOEBables - Free books from the Loeb Classical Library

Post Reply