ἐπερίσσευσεν - Why is the augment before the preposition?

Are you learning Koine Greek, the Greek of the New Testament and most other post-classical Greek texts? Whatever your level, use this forum to discuss all things Koine, Biblical or otherwise, including grammar, textbook talk, difficult passages, and more.
Post Reply
User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Enthusiast
Posts: 690
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

ἐπερίσσευσεν - Why is the augment before the preposition?

Post by ἑκηβόλος » Sat Jul 21, 2018 10:12 am

Why is the syllabic augment of ἐπερίσσευσεν the aorist indicative of περισσεύειν placed before the preposition?

Arising from reading:
Romans 3:7 wrote:Εἰ γὰρ ἡ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι;
Satyrs with glass beards should not throw parties.

Barry Hofstetter
Textkit Enthusiast
Posts: 650
Joined: Thu Aug 15, 2013 12:22 pm

Re: ἐπερίσσευσεν - Why is the augment before the preposition

Post by Barry Hofstetter » Sat Jul 21, 2018 11:41 am

It was not perceived to be a compound:

περισσεύω, Att. περιττεύω, impf. ἐπερίσσευον (περιέσσευον is condemned by Phryn.20), (περισσός)

Liddell, H. G., Scott, R., Jones, H. S., & McKenzie, R. (1996). A Greek-English lexicon (p. 1387). Oxford: Clarendon Press.

If condemned by the Atticists, that means somebody was seeing it as the equivalent of περι + σσευω, apparently as you are thinking of it, and Phrynichus was saying, "no, not the case."

However, even with prepositional compounds, later Greek sometimes augments before the preposition or even does a double augment. This is frequent enough in the LXX to be annoying.
N.E. Barry Hofstetter
The Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Enthusiast
Posts: 690
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

Re: ἐπερίσσευσεν - Why is the augment before the preposition

Post by ἑκηβόλος » Sun Jul 22, 2018 11:41 am

None of the major early NT manuscripts use the condemned περιέσσευον form in any in any of Jn.6:13, Ac.16:5, Rm.3:7, 5:15, 2Co.8:2, or Eph.1:8.

Is palatal σσ in this word the same as the palatal in the ξ of πέριξ?
Satyrs with glass beards should not throw parties.

Barry Hofstetter
Textkit Enthusiast
Posts: 650
Joined: Thu Aug 15, 2013 12:22 pm

Re: ἐπερίσσευσεν - Why is the augment before the preposition

Post by Barry Hofstetter » Sun Jul 22, 2018 12:40 pm

ἑκηβόλος wrote:None of the major early NT manuscripts use the condemned περιέσσευον form in any in any of Jn.6:13, Ac.16:5, Rm.3:7, 5:15, 2Co.8:2, or Eph.1:8.

Is palatal σσ in this word the same as the palatal in the ξ of πέριξ?
Right, nobody said that anybody used the "condemned form" in any NT text, the NT is using the standard Koine form. -ττ- is simply Attic for -σσ-.
N.E. Barry Hofstetter
The Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.

Post Reply