ΩΔΗ ΚΑΙΝΗ

Are you learning Koine Greek, the Greek of the New Testament and most other post-classical Greek texts? Whatever your level, use this forum to discuss all things Koine, Biblical or otherwise, including grammar, textbook talk, difficult passages, and more.
Post Reply
LSorenson
Textkit Neophyte
Posts: 95
Joined: Sat Jan 19, 2008 4:47 pm

ΩΔΗ ΚΑΙΝΗ

Post by LSorenson » Sat Jul 10, 2010 11:53 am

χαιρετε παντες,

δυνατον εστιν υμιν τον τιτλον ταυτης της ωδης τα τε ονοματα των αοιδων εικαζειν;

προθηκα σοι ψωμια..... . . .
1. δυο ανθρωποι - ΧΘ και ΜΡ
2. ονομα ενος ομοιον εστιν τῳ Χριστῳ
3. αυτη η ωδη εστιν καινη
4. τί εστιν τὸ Πασχα του ,βιʹ
5. ὃ ευρισκεις εντος ωδης εστιν.

φαθι μοι, Ελληνιστί, παρακαλῶ
Λεωνίδας


ΤΙΤΛΟΣ;;;;

εἰς οἶνον ὕδωρ μετέθηκας
ὀφθαλμοὺς δὲ τυφλῶν ἠνέωξας,
οὐκ ἐστὶν οὐδεὶς ὅμοιός σοι
οὐδὲ οὐ μὴ οὐδείς.

σὺ εἰς τὸ σκότος φάνεις
ἀνεστήκαμεν ἐκ τοῦ σποδοῦ
οὐκ ἐστὶν οὐδεὶς ὅμοιός σοι
οὐδὲ οὐ μὴ οὐδείς.

θεὸς ἡμῶν ἐστιν μείζων
θεὸς ἡμῶν ἐστιν ἀμείνων
θεὸς ἡμῶν ἐστιν ὑψηλότερος πάντων ἄλλων
θεὸς ἡμῶν ἐστιν ὁ ἰατρός
δυνάμει τε θαυμαστός
θεὸς ἡμῶν, ὁ θεὸς ἡμῶν

κεἰ θεὸς ἡμῶν προστήκει
τὶς δ' ἡμᾶς ἀντιστήσεται
κεἰ θεὸς ἡμῶν προστήκει
τί ἄν ποθ' ἡμᾶς ἀντιστήσεται

Post Reply