Φληάδος

Are you reading Homeric Greek? Whether you are a total beginner or an advanced Homerist, here you can meet kindred spirits. Besides Homer, use this board for all things early Greek poetry.
Post Reply
User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 3343
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Φληάδος

Post by jeidsath » Fri Jan 30, 2015 9:37 pm

Gentlemen, deep from within the manuscript vaults of the British Library, I present you with the Φληάδος.
Μῆνιν ἄειδε θεὰ ταφιηϊάδεω κάμβροιο οὐλομένην, ἥ μύρια φληοῖς ἄλγε' ἔθηκε Πολλὰς τὲ στουτὰς ψυχὰς ἀΐδι προΐαψεν...
It goes on through book Σ.
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: Φληάδος

Post by Markos » Sat Jan 31, 2015 7:11 pm

I don't get it. I get φιηϊάδεω as some sort of mangled form of Πηληιλαδεω, but what is κάμβρος and στουτή?

User avatar
Paul Derouda
Global Moderator
Posts: 2149
Joined: Fri Nov 05, 2010 9:39 pm

Re: Φληάδος

Post by Paul Derouda » Sat Jan 31, 2015 8:28 pm

It looks pretty funny, but I don't understand much either. Apparently it's just mongrel, φληος = flea?

User avatar
Paul Derouda
Global Moderator
Posts: 2149
Joined: Fri Nov 05, 2010 9:39 pm

Re: Φληάδος

Post by Paul Derouda » Sat Jan 31, 2015 8:31 pm

Στουτος = stout? I have no idea for ταφιηιαδεω and καμβροιo...

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 3343
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: Φληάδος

Post by jeidsath » Sat Jan 31, 2015 9:27 pm

My ability to read the script is not 100%, but I'm assuming that this was written by an English speaker. Beyond φληος, there is "Εγγλισν" "Γρῆκον" and "λατὶν" in the note at the top. He calls it a "horrible monster?"

Image
Image
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

mwh
Textkit Zealot
Posts: 3375
Joined: Fri Oct 18, 2013 2:34 am

Re: Φληάδος

Post by mwh » Sat Jan 31, 2015 11:51 pm

μόνστρον ὅρρενδον τό τε ἰνφορμὲς πόεμ’ ἐστὶ
πρόσθ’ Ἐγγλισh, μέσσονδε λατὶν, μετόπισθε δε Γρῆκον

monstrum horrendum informe Virg. Aen. 3.658
πρόσθε λέων, ὅπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα Il.6.181

2nd para: χώρη Κάμβριη ἐστι καλῆ Βρετάνων ἐνὶ γαίη. Wales.

1. Ταφιηιάδεω Κάμβροιο
Taffy was a Welshman, goes the ditty.

Does the thing really go on for over ten thousand verses?

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 3343
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: Φληάδος

Post by jeidsath » Sun Feb 01, 2015 1:36 am

Does the thing really go on for over ten thousand verses?
The Combrogian Bard's books seemed to have been shorter than Homer's. He only produced 700 or so lines.

My book on Homer's "real source" will be coming out in July. I expect it to be a bestseller in a certain part of the world.
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

Post Reply