τίς οὖν ἡ παιδεία;

Here you can discuss all things Ancient Greek. Use this board to ask questions about grammar, discuss learning strategies, get help with a difficult passage of Greek, and more.
Post Reply
Constantinus Philo
Textkit Enthusiast
Posts: 376
Joined: Tue Mar 05, 2019 1:04 pm

τίς οὖν ἡ παιδεία;

Post by Constantinus Philo » Mon Jul 08, 2019 9:32 pm

τίς οὖν ἡ παιδεία; ἢ χαλεπὸν εὑρεῖν βελτίω τῆς ὑπὸ τοῦ πολλοῦ χρόνου εὑρημένης; What is this education? Or is it difficult to find a better one than that which is found after a long time? Is this translation correct? The source is Plato but I do not know from where.
Semper Fidelis

User avatar
seneca2008
Textkit Zealot
Posts: 781
Joined: Wed Sep 09, 2015 1:48 pm
Location: Londinium

Re: τίς οὖν ἡ παιδεία;

Post by seneca2008 » Mon Jul 08, 2019 10:27 pm

Τίς οὖν ἡ παιδεία; ἢ χαλεπὸν εὑρεῖν βελτίω τῆς ὑπὸ τοῦ πολλοῦ χρόνου ηὑρημένης;

Plat. Rep. 2.376e

What is this education then? Or is it difficult to find anything better than what has been discovered over many years?

Loeb translation.

Constantinus Philo
Textkit Enthusiast
Posts: 376
Joined: Tue Mar 05, 2019 1:04 pm

Re: τίς οὖν ἡ παιδεία;

Post by Constantinus Philo » Tue Jul 09, 2019 2:02 am

thanx, it seems I have to improve my English as well.
Semper Fidelis

Rvdalex
Textkit Neophyte
Posts: 6
Joined: Thu Aug 01, 2019 1:23 am

Re: τίς οὖν ἡ παιδεία;

Post by Rvdalex » Fri Aug 02, 2019 3:55 am

Actually I think you gave a pretty good literal translation. Sometimes the literal comes out with funny English, and it just needs some polish.

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 3249
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: τίς οὖν ἡ παιδεία;

Post by jeidsath » Fri Aug 02, 2019 11:37 am

Contra the Loeb and Philo, I don't really think the articles are captured quite correctly. παιδεια has the article because it's "the education" they are inventing for their guardians. And I think πολλου χρονου is a definite period? Not any education invented after a long search. "this long time". Traditional education here in Athens.
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

donhamiltontx
Textkit Neophyte
Posts: 93
Joined: Tue Jul 28, 2015 5:27 pm

Re: τίς οὖν ἡ παιδεία;

Post by donhamiltontx » Fri Aug 02, 2019 4:51 pm

Constantinus Philo wrote:
Mon Jul 08, 2019 9:32 pm
τίς οὖν ἡ παιδεία; ἢ χαλεπὸν εὑρεῖν βελτίω τῆς ὑπὸ τοῦ πολλοῦ χρόνου εὑρημένης; What is this education? Or is it difficult to find a better one than that which is found after a long time? Is this translation correct? The source is Plato but I do not know from where.
Just by the by, sometimes but not always plugging a quotation into a search engine will lead, as in this case, to the source.
ἐς Τροίαν πειρώμενοι ἦνθον ᾿Αχαιοί,
καλλίστα παίδων: πείρᾳ θην πάντα τελεῖται.
Theocritus, Idyll 15

Post Reply