λαλίστερος irregular comparative of λάλος

Here you can discuss all things Ancient Greek. Use this board to ask questions about grammar, discuss learning strategies, get help with a difficult passage of Greek, and more.
Post Reply
User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Enthusiast
Posts: 690
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

λαλίστερος irregular comparative of λάλος

Post by ἑκηβόλος » Wed Feb 07, 2018 5:10 am

λάλος, irr. comp. λαλίστερος, sup. λαλίστατος.

What other adjectives follow this pattern in the comparative and superlative? Is it common?
Satyrs with glass beards should not throw parties.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: λαλίστερος irregular comparative of λάλος

Post by Markos » Wed Feb 07, 2018 6:01 am

Smyth 317. -ιστερος, -ιστατος.—By imitation of words like ἀχαρίστερος for ἀχαριττερος (83) from ἄχαρις disagreeable, -ιστερος, -ιστατος are used especially with adjectives of a bad meaning, as κλεπτ-ίστατος (κλέπτης thief, 321), κακηγορίστερος (κακήγορος abusive), λαλ-ίστερος (λάλος talkative).
cf: ἅρπαξ --> ἁρπαγίστατος
βλάξ --> βλακίστατος

πάντων ἀνθρώπων, Μαρκίστατος ὑπάρχω. :lol:
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Post Reply