ἔφησθα from Farnell

Here you can discuss all things Ancient Greek. Use this board to ask questions about grammar, discuss learning strategies, get help with a difficult passage of Greek, and more.
Post Reply
User avatar
daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

ἔφησθα from Farnell

Post by daivid » Mon Mar 21, 2016 9:47 pm

This is from the past real conditions of Farnell's book:
εἴδει σ' εἰδέναι τὰ ὑπὸ τούτων ῥηθέντα εἰ στρατηγὸς εἶναι ἔφησθα

The first part I basically get:
It was necessary for you to know the things spoken by these (people)...

the last bit, the prostasis has me completely stumped.
I'm not even sure whether ἔφησθα is the subjunctive of ἐφίημι or the imperfect of φημί and which ever I try I can't work out what εἶναι is doing.

Any suggestions?
λονδον

anphph
Textkit Enthusiast
Posts: 560
Joined: Fri Nov 09, 2007 1:35 am

Re: ἔφησθα from Farnell

Post by anphph » Mon Mar 21, 2016 10:00 pm

I assume εἴδει is a type for ἔδει

Two imperfects = unreal proposition.

"You would have known what they said, had you said you were a general."

ἔφησθα is imperfect of φάναι. εἶναι refers back to the subject of the sentence, in this case, σύ.

Pros
Textkit Member
Posts: 107
Joined: Tue Aug 15, 2006 8:43 pm
Location: New Jersey

Re: ἔφησθα from Farnell

Post by Pros » Mon Mar 21, 2016 10:32 pm

εἴδει σ' εἰδέναι τὰ ὑπὸ τούτων ῥηθέντα εἰ στρατηγὸς εἶναι ἔφησθα
εἴδει verb 2nd sg pres ind mid of εἴδομαι, to appear or seem to be + inf. case

ἔφησθα verb 2nd sg imperf ind act of φημί, to say, affirm

This is a simple condition in reverse.

"You appear to know the things that had been said by these men if you said that you were a general."

User avatar
daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: ἔφησθα from Farnell

Post by daivid » Mon Mar 21, 2016 10:40 pm

MiguelM wrote:ἔφησθα is imperfect of φάναι. εἶναι refers back to the subject of the sentence, in this case, σύ.
Now it seems to make sense - thanks.

It was necessary for you to know the things spoken by these (people) if you were claiming to be general.


MiguelM wrote:I assume εἴδει is a type for ἔδει
Yup, a typo :oops:
MiguelM wrote: Two imperfects = unreal proposition.

"You would have known what they said, had you said you were a general."

ἔφησθα is imperfect of φάναι. εἶναι refers back to the subject of the sentence, in this case, σύ.
But surely it would have αν if it were unreal. On top of that the exercise was flagged up as real past conditions (that is to say, open) and Farnell has not yet covered past unreal conditions.
λονδον

User avatar
daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: ἔφησθα from Farnell

Post by daivid » Mon Mar 21, 2016 10:46 pm

Pros wrote:
εἴδει σ' εἰδέναι τὰ ὑπὸ τούτων ῥηθέντα εἰ στρατηγὸς εἶναι ἔφησθα
εἴδει verb 2nd sg pres ind mid of εἴδομαι, to appear or seem to be + inf. case

ἔφησθα verb 2nd sg imperf ind act of φημί, to say, affirm

This is a simple condition in reverse.

"You appear to know the things that had been said by these men if you said that you were a general."
Even though ἔδει was in fact a typo I am glad to see that εἴδει makes sense. Your wording also helps clarify the meaning of the actual wording so you certainly have my thanks for that as well.
λονδον

mwh
Textkit Zealot
Posts: 2887
Joined: Fri Oct 18, 2013 2:34 am

Re: ἔφησθα from Farnell

Post by mwh » Tue Mar 22, 2016 2:46 am

ἔδει σ' εἰδέναι … “You should have known …”, “You had to know …”. This is the main clause (“apodosis” if you must). The if-clause makes no difference to it.
(Incidentally, try to get out of the habit of translating δει as "it is necessary." It doesn't mean that.)

εἰ στρατηγὸς εἶναι ἔφησθα. “If you said you were the strategos”, “If you were claiming to be the strategos.”

φημι takes (acc.&)inf., indirect statement. Here there’s no acc. because the subject of ειναι is the same as the subject of εφησθα, i.e. “you.” Hence στρατηγος, the predicate, is nominative. Cf. στρατηγος ειμι (I’m a strat.) and στρατηγος ειναι φημι (I say I’m a strat., I claim to be a strat.).
Contrast στρατηγὸν εἶναι φημί (acc.&inf.), I say there is a strategos.

If it helps, you can refer to my post on conditionals, which avoids the need for all the various labelling systems, http://www.textkit.com/greek-latin-foru ... =2&t=64823.

ειδει would not in fact make sense, followed as it is by σ(ε).

Post Reply