ἕστασαν

Here you can discuss all things Ancient Greek. Use this board to ask questions about grammar, discuss learning strategies, get help with a difficult passage of Greek, and more.
Post Reply
Lavrentivs
Textkit Fan
Posts: 226
Joined: Wed Oct 13, 2010 6:50 pm

ἕστασαν

Post by Lavrentivs » Tue Apr 10, 2012 10:40 am

is apparently Doric for εἱστήκεσαν. Strange that North uses it? Anyway, I can't find the rest of the paradigm. ἕστασα yields no result as Perseus.

Damoetas
Textkit Fan
Posts: 231
Joined: Thu Mar 12, 2009 6:31 pm
Location: Chicago

Re: ἕστασαν

Post by Damoetas » Wed Apr 11, 2012 4:15 am

It's used in Attic also. ἵστημι is one of several verbs that have athematic forms in the perfect system, particularly in the plural. So, alongside the perfect ἑστήκαμεν, ἑστήκατε, and ἑστήκασιν, you also see ἕσταμεν, ἕστατε, ἑστᾶσι; and in the pluperfect, in addition to εἱστήκεμεν, εἱστήκετε, εἱστήκεσαν, there is ἕσταμεν, ἕστατε, ἕστασαν (even though some of these are identical to the perfect forms).

τέθνηκα and δέδοικα also have plurals in τέθναμεν and δέδιμεν, etc.
Dic mihi, Damoeta, 'cuium pecus' anne Latinum?

Lavrentivs
Textkit Fan
Posts: 226
Joined: Wed Oct 13, 2010 6:50 pm

Re: ἕστασαν

Post by Lavrentivs » Thu Apr 12, 2012 3:52 pm

Thanks. Didn't see any reference to this in Smyth. Did I overlook it?

Damoetas
Textkit Fan
Posts: 231
Joined: Thu Mar 12, 2009 6:31 pm
Location: Chicago

Re: ἕστασαν

Post by Damoetas » Thu Apr 12, 2012 6:36 pm

It's in Smyth 417 (the paradigm of ἵστημι) and discussed briefly in 762. Also, if you have Mastronarde's textbook, he talks about it in Unit 41. I just taught that chapter to my Greek class, so it was fresh in my mind!
Dic mihi, Damoeta, 'cuium pecus' anne Latinum?

Post Reply