τὸ ἵππιος

Here you can discuss all things Ancient Greek. Use this board to ask questions about grammar, discuss learning strategies, get help with a difficult passage of Greek, and more.
Post Reply
EberP
Textkit Neophyte
Posts: 10
Joined: Thu Sep 27, 2018 7:02 pm

τὸ ἵππιος

Post by EberP » Tue Oct 16, 2018 6:45 pm

χαίρετε,

The other day I was working again on Greek Boy at Home (from Rouse) when I encountered this sentence which I'm trying to understand since the writer seems to be using a neuter pronoun τό with a masculine adjective ἵππιος, although he uses the normal masculine pron. in the sentence before.
What do you think of this?

ὁ δ' ἵππιος διπλοῦς ἐστι δίαυλος , διαθεόντων τῶν δρομέων δὶς πρός τε τὴν βαλβῖδα καὶ πάλιν.
τὸ δ' ἵππιος σημαίνει τὸ μῆκος μόνον: οὐ γὰρ ἵπποις χρῶνται.

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 3345
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: τὸ ἵππιος

Post by jeidsath » Tue Oct 16, 2018 6:58 pm

Cite your page numbers, otherwise other people can't look up the section that you are quoting. (In this case, chapter 42, pg. 99).

Image
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 3345
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: τὸ ἵππιος

Post by jeidsath » Tue Oct 16, 2018 7:18 pm

Rouse's explanation appears motivated by this usage from Electra:

ἢ δρομεὺς δισσοὺς διαύλους ἱππίους διήνυσεν

The second sentence is talking about the word itself.
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

User avatar
Barry Hofstetter
Textkit Zealot
Posts: 1174
Joined: Thu Aug 15, 2013 12:22 pm

Re: τὸ ἵππιος

Post by Barry Hofstetter » Tue Oct 16, 2018 7:27 pm

τό is often used where we would use quotes, using the word as a word in definitions, and so forth.
N.E. Barry Hofstetter
The Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.

EberP
Textkit Neophyte
Posts: 10
Joined: Thu Sep 27, 2018 7:02 pm

Re: τὸ ἵππιος

Post by EberP » Thu Oct 18, 2018 5:00 pm

I appreciate your answers guys and yes, I will add more specific information in the future about what I'm reading.
And finally, if I understand correctly this use of τό, this would be my translation of that sentence:

τὸ δ' ἵππιος σημαίνει τὸ μῆκος μόνον: οὐ γὰρ ἵπποις χρῶνται.
"and/but the word "ἵππιος" indicates only the lenght: for they don't use horses."

Post Reply