Πε?ὶ μαθήσεως

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

Πε?ὶ μαθήσεως

Post by Franmorar » Fri Jan 11, 2008 9:44 pm

Καλλῶς δὴ ἴστε, ὦ διαδικτυϊκοὶ φίλοι, ὅτι πολλοὶ εἰσὶν οἳ τὴν Ἑλληνικήν τε μανθάνουσιν γλῶτταν καὶ τὰ γ?άμματα. Καὶ μὲν ἴστε ὅτ΄ ?κ τούτων ο? παῦ?οι βούλονται ?λληνίζειν ο? μόνον τοῦ τὰ παλαιὰ ἔ?γα ἀναγιγνώσκειν, ἀλλὰ καὶ ὡς ἑλληνιστὶ γ?άφωσίν τε καὶ λέγωσι καὶ διαλέγωνται.

Ἔγωγε νομίζω τοῦ ?παίνου μὲν ἀξίους εἶναι τούτους οἳ ??γάζονται π?ὸς τὸ ?λληνιστὶ διαλέγεσθαι, α?τὰ? δὴ καὶ ??ωτῶ εἰ τοῦτ΄ἄν ὄντως συμφέ?οι.
Ἄλλοι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν γλῶτταν μαθόντες βούλονται νέα ἢ σήμε?ον συγγ?αφόμεν΄ ἑλληνιστὶ βιβλία ἀναγνῶναι, ὥσπε? ?κεῖνο πε?ὶ τοῦ Ἁ?έιου Ποτῆ?ος (ἀγγλικῶς Harry Potter κεκλημένον), ὃ δ΄ἤδη καὶ ῥωμαϊστὶ ?κδεδωκός ?στι. Τίς οὖν, θαυμάζω γε, τοιοῦτον βιβλίον ἔ?γῳ ἀναγνώσει;

Ἡγοῦμαι δὲ μέντοι κ?εῖττον τὰ γ?άμματα μαθεῖν τὰ Ἑλληνικά, μάλιστα ο? π?ὸς τὸ ἑλληνιστὶ λέγειν ἢ διαλέγεσθαι ἢ π?οσαγο?εύειν, καίπε? τοῦτο συμφέ?ουσαν δίδωσι ἄσκεσιν ἢ ἀναγκαῖα π?ογυμνάσματα, ἀλλὰ π?ὸς τὸ τοὺς παλαιούς τε κλυτούς τε Ἑλληνικοὺς ἀναγνῶναι συγγ?αφέας. Οὕτως γὰ? εἶπε, μέμνησθε, Ὁ?άτιος ? Ῥωμαῖος ποιητής «?υκτε?ιναῖς καὶ ἡμε?ίαις χε?σὶν βιβλία ἔχετε τὰ Ἑλληνικά». Ἔλεγε δ΄?κεῖνος εἰκότως τὰ μὲν παλαιὰ, ο? τὰ νέα συγγεγ?αμμένα.

Ὑμεῖς δέ, ὦ διαδικτυϊκοὶ φίλοι, τί πε?ὶ τούτων νομίζετε;
Last edited by Franmorar on Mon Jan 14, 2008 5:38 pm, edited 2 times in total.
Hominibus totam versandam constat esse bibliothecam, ut solam utilem scribere sententiam possint.

petka
Textkit Neophyte
Posts: 22
Joined: Tue Nov 27, 2007 10:43 am
Contact:

Post by petka » Mon Jan 14, 2008 12:26 pm

χαι?ε, Φ?ανμο?α?, φιλε μου,
πε?ι μαθησεως, συμφωνω τω Ο?ατιω λογω. ουδεν καλλιων ελληνικης γλωσσης τε και διανοιας. αλλα α?ιστος μεθοδος μαθησεως ?εα συγγ?αμμενα βιβλικα, α' Β' κεφαλαια μαθειν εσπε?ινα.

Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

Post by Franmorar » Mon Jan 14, 2008 5:26 pm

Χαῖ?ε καὶ σύ, Πέτκα.
Θαυμάζω ἔγωγε δὴ ὅτι π?ὸς ?μὲ τέλος ?κ μακ?οῦ χ?όνου ἔγ?αψας. Ἐμοὶ μὲν ?δόκει σ΄ ο?κέτι βούλεσθαι ?πιστέλλειν, ?πειδὴ ο?κ ?πιστολῇ μου ἀπεκ?ίνω τῇ ?χάστῇ.
Ἐνόμιζον δέ σε χαλεπῶς φέ?ειν με τί γένος ??ωτῆσαι τὸ σόν.
Ἐβουλόμην δὲ μόνον γνῶναί σε π?ότε?ον γυναῖκ΄ ὄντα ἢ μή, ὅτι ?κ ὀνομάτος σου «Πέτκα» οὔ μοι ἔξεστι τοῦτ΄ εἰδέναι. Ἐάν μοι τοῦτο φ?άσῃς, γνώσω εἰ ?γὼ «φίλη μου» ἢ «φίλε» σε καλέσω.
Ἔ??ωσο.
Hominibus totam versandam constat esse bibliothecam, ut solam utilem scribere sententiam possint.

petka
Textkit Neophyte
Posts: 22
Joined: Tue Nov 27, 2007 10:43 am
Contact:

Post by petka » Wed Jan 16, 2008 11:07 am

χαι?ε Φ?ανμο?α?, φιλε μου,
:lol: :lol: :lol:
απεκ?ιθην εγω tote ευθυς παλιν αποκ?ινω σοι γυνη, γυνη, γυνη ειμαι, αλλα μια γυνη, ου τ?ια διαφο?αι γυναικες, βεβαιως, πετκα βουλγα?ιας ονομα ειναι, εκ Πα?ασκευη, β?ε, Φ?ανμο?α?,
Μεταφ?ασω τους αγιους πατε?ες και πολλοι εχ?ησαν "φιλε μου", ου βουλομαι εκφ?αςειν ουδεν αλλο αινιττομενον. Ουκ εγνω χ?ασθαι τους τονους. Βεβαιως δυνατον εστι πιστευειν οτι ειμαι γυνη, ατονως.

Post Reply