τήμερον· ἃ τῇ πόλει νομίζετε συμφέρειν, ταῦτα ψηφίζεσθαι

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
dikaiopolis
Textkit Member
Posts: 124
Joined: Tue Jun 18, 2013 9:40 pm

τήμερον· ἃ τῇ πόλει νομίζετε συμφέρειν, ταῦτα ψηφίζεσθαι

Post by dikaiopolis » Tue Nov 08, 2016 3:28 pm

ὅπως δ᾽ ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι μὴ περιόψεσθε τὰ νῦν πράγματα· προσέχετε τὸν νοῦν καὶ παρρησιάζεσθε. χρὴ γὰρ τοὺς καινοὺς κινδύνους τούτους ὑμᾶς μὴ παραγαγεῖν. πάντας μὲν ὑμᾶς δεῖ κατὰ τὴν ἀρετὴν πράττοντας, ἃ τῇ πόλει νομίζετε συμφέρειν, ταῦτα ψηφίζεσθαι. οἱ δὲ πολιτευόμενοι οὑτοιί, θρασεῖς τε καὶ φιλαπεχθήμονες ὄντες, ὑμᾶς νῦν πλανῶσιν.

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 3191
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: τήμερον· ἃ τῇ πόλει νομίζετε συμφέρειν, ταῦτα ψηφίζεσθαι

Post by jeidsath » Tue Nov 08, 2016 4:22 pm

ὁ Ἀμερικανὸς μὲν οὖν ὁ δῆμος ψηφίζονται τὸν ἄνθρωπον νομίζειν τὸ συμφέρον ὅπως ἄρχῃ αὐτοὺς. καὶ εἱ μὴ τοῦτο εὖ δρῷεν, οἱ ἄρχοντες δῆμον νέον τινὰ ψηφιοῖεν ἄν.
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: τήμερον· ἃ τῇ πόλει νομίζετε συμφέρειν, ταῦτα ψηφίζεσθαι

Post by Markos » Tue Nov 08, 2016 8:04 pm

ταύτῃ μὲν τῇ γῇ τὸν Τρὺμπ νομίζω ἔγωγε συνοίσεσθαι. ἄλλαις δὲ τὴν Κλίντονα. τούτου οὖν ὑπάρχω.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Post Reply