Μυθάριον παρὰ τοῦ Βιβιπαρίδου

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3943
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Μυθάριον παρὰ τοῦ Βιβιπαρίδου

Post by bedwere » Tue Jan 05, 2016 5:34 am

Image

Τοῦτο τὸ μυθάριον ὑπὸ Βιβιπαρίδου γεγραμμένον δοκεῖ τὴν τῆς φιλίας φύσιν χαριέντως φωτίζειν.

Post Reply