πρὸς τὸ εργαστήριον

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 2755
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

πρὸς τὸ εργαστήριον

Post by jeidsath » Mon Oct 12, 2015 11:12 pm

τήμερον πορευόμενος πρὸς τὸ εργαστέριον μου εἶδον ἀνθρώπω δύο. ἀνήρ τε καὶ γύνη εἰκὸς ἦστον. ἀκουὼν δὲ τοῖν δυοῖν λόγον καὶ ἔγνων ὡς οὐκ τοῦ γένους ἐμοῦ ἦστον τὼ ἀνθρώπω. ἀλλ’ ἐπεὶ δὲ ἀκουσὰς ἐκείνοιν τὸ γένος ἔγνων καὶ δὴ ἐκείνω τῶν Γερμανιῶν ἦστον. ἐν τῇ Γερμανικῇ γλώττῃ ἔλεξα τοιάδε. ἆρ’ ἔφην Γερμανίκω ἐστόν; ποθέν ἔρχεσθον ἐνθένδε καὶ τί ποιουμένω ἐν ταύτῃ τῇ πόλει; τοῦ Ἁνωβερ ἔφη ὁ ἀνὴρ καὶ πρὸς τὴν πόλιν Φρανσικοπόλιν νῦν πορεύομεν. ἐλπίζομεν τὰ ἀξιοθέατα αἰσθάνεσθαι. μετὰ τοῦτο ἀλληλοῖς πολὺ μᾶλλον λέγομεν.
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: πρὸς τὸ εργαστέριον

Post by Markos » Tue Oct 13, 2015 2:42 am

οἱ Γερμανικοί wrote:πρὸς τὴν πόλιν Φρανσικοπόλιν νῦν πορεύομεν. ἐλπίζομεν τὰ ἀξιοθέατα αἰσθάνεσθαι.
κατὰ ἐμὲ δεῖ τούτους τῆν τοῦ Λομβαρδ ὁδὸν θέασθαι.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lombard_S ... ancisco%29
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 2755
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: πρὸς τὸ εργαστέριον

Post by jeidsath » Tue Oct 13, 2015 4:06 pm

εἰ ἐπὶ τῷ λόφῳ ᾠκοδόμησε πόλιν τινὰ ἄνθρωπος, τοιαυτὴν ὁδὸν εἶδεν.
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3485
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: πρὸς τὸ εργαστέριον

Post by bedwere » Tue Oct 13, 2015 4:37 pm

Καὶ τὸ τοῦ Ἰωὴλ ἐργαστήριον θαυμάσιόν ἐστιν ἐν τοῖς τῆς Φραγκισκουπόλεως τόποις. :D
Last edited by bedwere on Wed Oct 14, 2015 2:12 pm, edited 1 time in total.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: πρὸς τὸ εργαστέριον

Post by Markos » Tue Oct 13, 2015 8:17 pm

bedwere wrote:Καὶ τὸ τοῦ Ἰωὴλ ἐργαστήριον θαυμάσιόν ἐστιν ἐν τοῖς τῆς Φραγκισκουπόλεως τόποις. :D
διὰ τί? μέγα τοῦτο τὸ ἐργαστήριον? καλόν ἐστι? ἐπὶ λόφῳ? περὶ τὸ ἐργαστηρίου τοῦ Ἰωὴλ εἶπε μοι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3485
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: πρὸς τὸ εργαστέριον

Post by bedwere » Tue Oct 13, 2015 9:33 pm

Τὸ τοῦ Ἰωὴλ ἐργαστήριον, οὐκ ἐοικὼς τῷ ἐμῷ, μεγάλη αὐλή ἐστιν. Ἐκεῖ δ'οἱ τοῦ Ἰωὴλ συνεργᾶται πολλὰ καὶ διάφορα ἔχουσιν. Ὁ μὲν ἔχει φυτόν, ὁ δὲ κλινὴν κρεμαστήν. Ἔστιν δὲ αὐτοῖς καὶ παιδιαὶ καὶ μηχαναὶ σῖτόν τε καὶ πόσιν δωροῦσαι. Και δὴ καὶ ὁ Ιωήλ ἐστι ἐκεῖ. :D Τὸ δ' ἐργαστήριον οὐκ ἔστιν ἐπὶ λόφῳ ἄλλ' ἐγγὺς τῆς μέσης πόλεως.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: πρὸς τὸ εργαστέριον

Post by Markos » Wed Oct 14, 2015 11:32 pm

bedwere wrote:Ἔστιν δὲ αὐτοῖς καὶ παιδιαὶ καὶ μηχαναὶ σῖτόν τε καὶ πόσιν δωροῦσαι.
ἐν τῷ ἐμῷ ἐργαστηρίῳ, μηχανή τις ἔστι, αὐτόματος πωλητής. καὶ κακός ἐστι. πολλάκις γὰρ ἐγὼ μὲν ταύτῃ τῇ μηχανῇ χρήματα δίδωμι. ἡ δὲ ἐμοὶ οὐδέν! ταύτην δὲ λακτίζω ὥστε βλάπτομαι ποδάς. :evil:
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
Paul Derouda
Global Moderator
Posts: 1978
Joined: Fri Nov 05, 2010 9:39 pm

Re: πρὸς τὸ εργαστέριον

Post by Paul Derouda » Wed Oct 14, 2015 11:42 pm

ἆρα καί τινα λύσιν εὕρηκας λακτίζων; ;)

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3485
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: πρὸς τὸ εργαστέριον

Post by bedwere » Thu Oct 15, 2015 12:25 am

Paul Derouda wrote:ἆρα καί τινα λύσιν εὕρηκας λακτίζων; ;)
Ἆρα ὧδε;
https://youtu.be/JQc9L2RbQkw?t=35s :lol:

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 2755
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: πρὸς τὸ εργαστήριον

Post by jeidsath » Thu Oct 15, 2015 8:38 pm

ἀλλ’ ὑπὸ λόφου ἐστὶν τὸ ἐργαστήριόν μου. ἐπὶ δὲ τῷ λόφῳ νεὼς ἐστὶν ὃν ὀνομάζουσιν Χάριν Νεών. καὶ ἐν τῷ χρόνῳ τοῦ μεσημβρίας ἀρίστου
ἐπάτησα τὸν λόφον πρὸς τὸν νεὼν. ἐν γὰρ τῷ νεῷ ἀναγιγνώσκω τῇ σίγῇ.
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις.

Post Reply