τὰ πράγματα ἐν τῇ Ἑλλάδι

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
User avatar
daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

τὰ πράγματα ἐν τῇ Ἑλλάδι

Post by daivid » Mon Jul 06, 2015 6:03 pm

Ἀθῆναι οὕτος ὑπόχρεως ὥστε οὐ δυναταὶ ἀποδοῦναι τά πάντα. δει συμμαχίαν συγχωρεῖν ἵνα μὴ ἀποβάλωμεν καὶ Ἑλλάδα τὲ τά πάντα χρήματα .
λονδον

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: τὰ πράγματα ἐν τῇ Ἑλλάδι

Post by Markos » Mon Jul 06, 2015 7:08 pm

ἐκ τῆς Εὐροζώνης, οἱ Ἕλληνες ἐξέρχεσθαι θέλουσι. πῶς τις πείθοι ἄν τινα μένειν μὴ θέλοντα?

User avatar
daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: τὰ πράγματα ἐν τῇ Ἑλλάδι

Post by daivid » Mon Jul 06, 2015 8:09 pm

Markos wrote:ἐκ τῆς Εὐροζώνης, οἱ Ἕλληνες ἐξέρχεσθαι θέλουσι. πῶς τις πείθοι ἄν τινα μένειν μὴ θέλοντα?
οἱ Ἕλληνες ἐξέρχεσθαι οὑκ ἐθέλουσι. οἱ νομίζουσι τοὺς ἀρχηγούς ἐπιτάσσειν τὰ ἀδύνατα.
λονδον

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: τὰ πράγματα ἐν τῇ Ἑλλάδι

Post by Markos » Mon Jul 06, 2015 8:35 pm

daivid wrote:οἱ Ἕλληνες ἐξέρχεσθαι οὑκ ἐθέλουσι.
οὐκ ἄρτι νῦν, ὦ τᾶν, οἱ Ἕλληνες ἐψηφίσαντο 61% «οὐχί»?

ψηφίζομαι--λέγω «ναί» ἢ «οὐ» περί τινος πράγματος.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: τὰ πράγματα ἐν τῇ Ἑλλάδι

Post by daivid » Mon Jul 06, 2015 9:27 pm

Markos wrote:
daivid wrote:οἱ Ἕλληνες ἐξέρχεσθαι οὑκ ἐθέλουσι.
οὐκ ἄρτι νῦν, ὦ τᾶν, οἱ Ἕλληνες ἐψηφίσαντο 61% «οὐχί»?

ψηφίζομαι--λέγω «ναί» ἢ «οὐ» περί τινος πράγματος.
οὐκ ἐπεψήφισαν ἐξέρχεσθαι τὸν Ευρα. οἱ οὐκέτι προσποιοῦνται ὅτι δύνανται ἀποδοῦναι.

http://www.newstatesman.com/politics/20 ... ope-awaken

edit
προσποιήσουσιν- > προσποιοῦνται :oops:
λονδον

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: τὰ πράγματα ἐν τῇ Ἑλλάδι

Post by Markos » Tue Jul 07, 2015 6:48 pm

daivid wrote:οἱ οὐκέτι προσποιοῦνται ὅτι δύνανται ἀποδοῦναι.
τὸ ἀληθὲς λέγεις.

αὐστηρίαν ἐν χρήμασι ἕξομεν οἱ Ἕλληνες ἢ μετὰ Εὐρώπης ἢ χωρίς.

ἡ ἐν χρήμασι αὐστηρία-- οἱ πολίται καὶ οἱ ἄρχοντες ἔλλασον δαπανῶσι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: τὰ πράγματα ἐν τῇ Ἑλλάδι

Post by Markos » Wed Jul 08, 2015 9:37 pm

Wikipedia wrote:The controversial and much discussed possible exit is often referred to in financial circles as "Grexit."
Ἑλληνιστὶ λέγομεν τὸ «ἐξέλλασις.»

ἡ ἐξέλασις-- 1. ἐξερχόμεθα. 2. ἐκβαλλόμεθα.

ἡ Ἕλλας--ἡ τῶν Ἑλλήνων πατρίς.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: τὰ πράγματα ἐν τῇ Ἑλλάδι

Post by daivid » Sat Jul 11, 2015 2:52 pm

πολλοῦ ἐάσαντος ὑπὸ τῶν τοῦ Ἑλλάδος ἀρχόντων, δοκεῖ ὁ ἑλλὰς οὐκ ἀφήσει. θαυμάζω ἀλλὰ καὶ χαίρω.
Markos wrote:
daivid wrote:οἱ οὐκέτι προσποιοῦνται ὅτι δύνανται ἀποδοῦναι.
τὸ ἀληθὲς λέγεις.

αὐστηρίαν ἐν χρήμασι ἕξομεν οἱ Ἕλληνες ἢ μετὰ Εὐρώπης ἢ χωρίς.

ἡ ἐν χρήμασι αὐστηρία-- οἱ πολίται καὶ οἱ ἄρχοντες ἔλλασον δαπανῶσι.
τὸ ἀληθὲς λέγεις καὶ σύ.
λονδον

User avatar
daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: τὰ πράγματα ἐν τῇ Ἑλλάδι

Post by daivid » Mon Jul 13, 2015 1:06 pm

Τσιπρας«τί τοῦτο ;»
Μερκελ «τί γὰρ ἄλλο, ἢ τοῖς νενικημένοις ὀδύνη ;»
οὐκέτι χαίρω
λονδον

Post Reply