αἱρέσεις

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
User avatar
daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

αἱρέσεις

Post by daivid » Tue May 12, 2015 8:44 pm

Markos wrote: ἆρα σύ ἐν τῷ Δαυιδ Καμερον νικῆσαι χαίρεις?
οὐ χαιρω.
Δαυιδ Καμερον, προσποιούμενος δύνασθαι συνήλλαξαι μετὰ τῶν τῶν συστάσεως Εὐρώπης ἡγεμών, σχίσω τὴν βρεττανην νῆσον ἀπὸ Εὐρώπης καίπερ οὐ βουλόμενος.
λονδον

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2947
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: αἱρέσεις

Post by Markos » Tue May 12, 2015 9:13 pm

οὐ πάρειχεν οὗτος πολλὰς ἐργασίας τοῖς πολίταις?
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Post Reply