Σφάλμα ἐν τῇ τῆς ἐπιτηδείας Ἀναβάσεως ἀναγνώσει διωρθωμένον

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3429
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Σφάλμα ἐν τῇ τῆς ἐπιτηδείας Ἀναβάσεως ἀναγνώσει διωρθωμένον

Post by bedwere » Tue Apr 07, 2015 8:10 pm

Ἐξ τοῦ βιβλίου τῶν ἡμερῶν μου

Image
Μαχὴ μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Μήδων.


Χθὲς εὕρων σφάλμα ἐν τῇ τῆς ἐπιτηδείας τοῦ Ξενοφῶντος Ἀναβάσεως ἀναγνώσει, ἐφόρτισα διωρθωμένον ἀρχεῖον τὴν τῶν ἠχωγραφῶν ἀποθήκην. Ἐξέλεσθε οὖν, ὦ φίλοι ἀναγνῶσται.


Πάντα τῆς ἀναγνώσεως ἀρχεῖα

Post Reply