Search found 113 matches

by y11971alex
Sun Nov 22, 2015 8:05 am
Forum: The Agora
Topic: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων
Replies: 71
Views: 55039

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

τί τυνχάνει μετὰ τούτους τοὺς μῆνας; :?
by y11971alex
Sun Nov 22, 2015 7:53 am
Forum: Learning Greek
Topic: Athematic -α- aorists and other questions
Replies: 14
Views: 4884

Re: Athematic -α- aorists and other questions

5. Is -ιη- ever attested in the uncontracted forms of contract verbs? i.e. "ποιεοίην", "δοκεοίησᾰν", etc. For what I know, -ιη- in the optative is usually "old", which is to say original, not a Greek innovation. The aforementioned phenomenon of the strong grade gradually coming to displace the zero...
by y11971alex
Thu Jan 22, 2015 11:57 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

ἀκηκοὼς τὰ ἔπη τὰ τῆς Σωστράτης φάντα, ἀλλ᾽ ὦ πονηρέ... οὐκ ἄρρενα ταῦτα εἶναι... γεγέλασμαι. τοῖς νέοις φημὶ πολλαὶ νεφελαὶ εἶναι καὶ αὐρίον ἔσεσθαι• ἀλλὰ οὐδὲν τούτων τρίψει με ζῶντα τὰ τοῦ Ἀριστοφάνους.
by y11971alex
Thu Jan 22, 2015 12:47 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

ἐν τῷ Τωρώντωϊ τοιαῦται νεφελαί ἐστι καὶ ἀήμενα ὡς ἐσκώπουν αὐτάς. ἐνόμισα τὰς Νεφελὰς ἰδεῖν ἔγωγε. :D
by y11971alex
Tue Jan 20, 2015 12:29 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Markos wrote:θερμὸς νῦν ἐστι, τοῦ ἡλίου λάμποντος. περιπατήσομεν οὖν ἐν ὄρεσιν ἐγῶ καὶ ὁ παῖς.
y11971alex wrote:ἕν ἀργυρίον ἔλαβον σήμηρον ἀπὸ τῆς ὁδοῦ!
τῷ εὐρίσκοντι, μενεῖ δή τὸ εὑρεθέν. (λέγω τὸ finders, keepers.)
:D εὖ εἰρηκώς, ὦ φίλτατε, ηὑρηκότος ἐμοῦ σύ με πέπεισται. ἕξω τόδε τό γε ἀργυρίον.
by y11971alex
Mon Jan 19, 2015 9:05 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

ἕν ἀργυρίον ἔλαβον σήμηρον ἀπὸ τῆς ὁδοῦ!
by y11971alex
Sun Jan 18, 2015 11:35 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

μέλαινα ἡ νὺξ, ἀλλὰ λεῦκοι οἱ νέφοι. δύο πολλῷ ἐν τῇ πόλει καὶ μάλα ἄστει καὶ ἐπί τῆς ὁδοῦ καλλίονέ ἐστον. ἐμοὶ δοκεῖ μένειν με τῇδε χρόνον μακρότερον ἢ αἰῶνος...
by y11971alex
Fri Jan 16, 2015 8:59 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

y11971alex wrote:
daivid wrote:ὁ ἥλιον.
οὐκ ἠπίσταμαι.
εὐχαριστῶ σοι. ναι, «τὸν ἥλιον» δει εἶναι.
χαῖρε, ὦ τᾶν.

ἔξειμι φθὰς τὸν ἥλιον ἀπὸ τῆς οἰκίας καὶ εἶδον οὐδὲν μεταβεβὼς οὐδενί. ὁμοίῳ ὁ ὅμοιος ἥλιος ἔλαμπε ὑπὲρ τοῦ ὁμοίου οὐρανοῦ καὶ ἡ ὁμοῖα σελήνη εἰς τὴν ὁμοῖαν χθόνα. ἐτρίβην.
by y11971alex
Wed Jan 14, 2015 8:01 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

ὁ ἥλιον. οὐκ ἠπίσταμαι. σήμηρον οὐδεμία νεφέλη δύναται ὡφθῆναι. πέφηνεν ὁ οὐρανός μοι κυανοῦν εἶναι· λευκὴ δὲ ἡ χθὼν νέφους αὐτὴν ἐκκύπτοντος. χθὲς ἠθέλησα γράφειν περὶ τῆς τῆς χθονός καλλίας, ἀλλὰ σήμηρον ὄντος θερμοτέρου τοῦ ἀέρος φύσει δύναμαι ἐγὼ γεγραφέναι πλέονα καὶ πλέονα γράμματα, εἰ μή μοι...
by y11971alex
Tue Jan 13, 2015 10:00 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Markos wrote:
y11971alex wrote:δέδια τὸ ἐκ δώματα ἰέναι.
γράψαις τὸ "ἐκ δωμάτων?"
y11971alex wrote:δέδια τὸ ἐκ δώματα ἰέναι.
ἐν κοινῇ τοῦτο γράψω.

φοβοῦμαι μὴ ἐκ οἰκίᾳ ἐξέρχωμαι.


καλή ἐστι ἡ παράφρασίς μου?
ἁ, σύγγνοθί μοι ἁμαρτάνοντι• "δώματος" φαίην. εὖ εἴρηκας.
ἁ = φονὴ τοῦ γελᾶν.
by y11971alex
Tue Jan 13, 2015 9:32 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

δέδια τὸ ἐκ δώματα ἰέναι.
by y11971alex
Mon Jan 12, 2015 1:06 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

πέφηνέν τε ὁ ἥλιος τὴν ἡμέραν καὶ ἡμίσεια τῆς σελήνης τὴν νύκτα. δηλότατα καὶ κάλλιστα τὸ τῆς σελήνης φότα ἐστίν. πολλῷ τοῦ ἀέρος ὄντος θερμοτέρου ἢ τῆς λελοιπυίας ἡμέρας, ἥδιστος ἐγώ εἰδὼς ἴσως ὄντας πάντας νῦν.
by y11971alex
Sun Jan 11, 2015 11:42 am
Forum: The Agora
Topic: Let's draw something
Replies: 14
Views: 9988

Re: Let's draw something

γράψαις τὸν μαχόμενον κατὰ τοὺς Ἀχαίους Ἕκτορα σὺν τοῖς ἡμένοις Τρωσίν.
by y11971alex
Sun Jan 11, 2015 6:20 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Markos wrote:
daivid wrote:What's the weather like today?
κακῶς! :cry:
κάκιστος πᾶσιν; :?
by y11971alex
Sat Jan 10, 2015 10:25 pm
Forum: Learning Greek
Topic: Declension of Ἐΰς
Replies: 7
Views: 2593

Re: Declension of Ἐΰς

"It hardly makes sense for Homer to use any word that his audience could not understand, if his performances were public." Actually, it's not unlikely that there were some words that would have been unintelligible to early audiences, and perhaps even to whoever composed the poems themselves--words ...
by y11971alex
Sat Jan 10, 2015 9:50 am
Forum: Learning Greek
Topic: Present Active Participle of εἰμί
Replies: 14
Views: 6087

Re: Present Active Participle of εἰμί

Good morning, fellows. I've read a couple of sources of Mycenaean Greek in my spare time at the school library. Unfortunately, most of them agree that the defective writing system prohibits further investigation of these finer nuances such as the precise declensional pattern of e-o, which may stand ...
by y11971alex
Sat Jan 10, 2015 5:48 am
Forum: Learning Greek
Topic: Declension of Ἐΰς
Replies: 7
Views: 2593

Re: Declension of Ἐΰς

The Homeric language is an artificial language. It was never usedin everyday conversation--it evolved and existed solely as a medium for heroic song. It's an amalgam of two or more dialects and preserves words and phrases from various phases of the Greek language. It can also be innovative, fashion...
by y11971alex
Fri Jan 09, 2015 8:17 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

τὸν μὲν ἀέρα εἰς τὸ οὖς ἄην ἑοῦς. ναὶ τὸν Ζῆν, ψυχρότατος ὁ ἀήρ, τῆς πάσης ἡμέρας, σήμερόν τε χθές τε. κρυστάλλους μεταβέβηκε τὰ περί τε ἐμοῦ οἰκίας καὶ ῥέοντα ἀμφὶς τῶν ὁδῶν ὕδατα... ὡς ψυχρότατος μάλα ὁ ἀὴρ, ὡς οὔτε δύνασθαι οὔτε ἐθέλειν με ἐκ τῆς οἰκίας βεβάμεν. :!: ὁ δὲ ἥλιος ἐπεφήνει ὑπὲρ τοῦ ...
by y11971alex
Fri Jan 09, 2015 6:07 am
Forum: Learning Greek
Topic: Declension of Ἐΰς
Replies: 7
Views: 2593

Re: Declension of Ἐΰς

As an update, I went to the library yesterday. The book however did not give me notably more information about the adjective than that which has already been made known to me.
by y11971alex
Thu Jan 08, 2015 3:32 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

ὡς ψυχρὸς ὁ ἀὴρ ὥστε καὶ χθὼν ὁμῶς ἐστιν. ἔτρεμον βεβὼς ἐν τῇ σχολῇ.
by y11971alex
Tue Dec 30, 2014 6:04 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

γεγαίην εὐδαίμων σήμερον οὔσης τῆς ἡμέρας καλλίονος. πολλὰ γὰρ πέπυσμαι αὔριον οὐκ ἔσεσθαι τὸν ἀέρα ἴσως καλόν.
by y11971alex
Sun Dec 28, 2014 3:48 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

ὕει ὁ οὐρανός. :arrow:
by y11971alex
Fri Dec 26, 2014 1:47 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ϝάσιγγτον ΔΚ μένω• ἐκείνῳ τῷ φίλῳ ἐωραμένος ἐγὼ ἄπειμι σήμερον.
by y11971alex
Thu Dec 25, 2014 5:04 am
Forum: Learning Greek
Topic: Declension of Ἐΰς
Replies: 7
Views: 2593

Re: Declension of Ἐΰς

Yes it’s a curious little word, which the greeks themselves didn’t know what to make of, and no wonder, given the morphological anomalies and semantic uncertainties. Use it by all means, but not until you can compose archaic hexameters—the word’s only home. And once again remember that reconstructe...
by y11971alex
Thu Dec 25, 2014 1:49 am
Forum: Learning Greek
Topic: Declension of Ἐΰς
Replies: 7
Views: 2593

Declension of Ἐΰς

I'm starting my Homer courses soon, but I was slightly fazed by the adjective ἐΰς. The entries for this word in the various dictionaries seem quite scant, so I'm unable to acquire a good understanding of how this word is to be declined. Formally it seems similar to third declension -ύς, -εῖα, -ύ, bu...
by y11971alex
Wed Dec 24, 2014 12:45 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

ἓν νέφος ἐν τῇ μορφῇ τοῦ ἰχθύος εἶδον. :D
by y11971alex
Mon Dec 22, 2014 3:35 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

τοῖν φίλοιν Μάρκῳ καὶ mwh χάριν δίδωμι διὰ πάντων πραγμάτων μοι διδομένων. τά μοι γεγραμένα ἔπη τε γράματά τε δύνανται γεγάμεν ( :D ) τῷ σφῷν λέγειν καλὰ ἢ κακά. πρότερον δὴ καὶ ἀμείνονα μέλλοιμι ποιήσων ἐγὼ ταῦτα. ᾐσθήμην ἔτους ἡμέραν τὴν μικροτάτην οὖσαν μικροτάτην, ἀλλὰ μακροτέρα ἐστὶ τοῦ φθάντος.
by y11971alex
Sat Dec 20, 2014 6:30 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

δοκεῖ τινι κακὰ ἔπη με γράφειν. :(

ἀλλὰ ὑσμένου τοῦ Διὸς μέσῃ τῇ ἡμέρᾳ πέφηνεν ὁ ἥλιος, οὐδενὸς δὲ ὡς δοκοῦντος.
by y11971alex
Sat Dec 20, 2014 6:16 am
Forum: Learning Greek
Topic: What is the Grammar-Translation method?
Replies: 101
Views: 36261

Re: What is the Grammar-Translation method?

Yes I most certainly do think there’s a danger of getting into bad habits, and the weather thread proves it (witness the recurrent ψυχρός ἐστι, for instance). I don't wish to be rude, but I do think it would be more profitable to do exercises testing grammatical concord and basic syntax and such. I...
by y11971alex
Wed Dec 17, 2014 3:31 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

κακίων μὲν ὁ ἀὴρ σήμερον• ἀμείνων δὲ ψυχῇ εἰμι εὐ πεπραγώς.
by y11971alex
Tue Dec 16, 2014 10:22 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Markos wrote:τὸ ὑπό μου μισούμενον κρύος μένει ὥστε λυποῦμαι ἔγωγε.
y11971alex wrote: :D ἐν τῷ Google ἔγραψα "ἡ θυρίδα"• ἥμαρτον.
οὐδὲν ἔγωγέ σε κατακρίνω: βῆθι, καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε. :D
χαίρω φᾶς βεβάναι ἐγὼ ὀρθῶς. :D

ὀξὺ δὲ τὸ φῶς ἐκ τοῦ ἡλίου• οὐ δύναμαι ἀνοιγνύναι ὦπε. :!:
by y11971alex
Mon Dec 15, 2014 11:50 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

τήμερόν τοι αἱ νιφάδες ἐπὶ μὲν γῆς ἐστιν, ἐν δὲ τοῖς οὐρανοῖς οὔ. ἐμὲ σύγγνωθι• ἀλλὰ οὐ οἶδα καὶ δύναμαι μεμαθηκέναι "θυρίδα". ἡ θυρὶς, θυρίδος= window. :D ἐν τῷ Google ἔγραψα "ἡ θυρίδα"• ἥμαρτον. ἡ ἐμὴ μόνη θυρὶς ἀνοίγνυται εἰς τοίχους τοὺς ἄλλων οἴκων, ἐγὼ οὖν οὐ ἐδυνάμην πύνεσθαι περὶ ἀέρος.
by y11971alex
Mon Dec 15, 2014 9:18 pm
Forum: Learning Greek
Topic: What is the Grammar-Translation method?
Replies: 101
Views: 36261

Re: What is the Grammar-Translation method?

...how is the Hansen & Quinn text categorized under this discussion? To the extent that it does not include any Greek audio, there are no pictures with Greek captions, the glossaries are not mono-lingual, it emphasizes forms and paradigms over meaningful, illustrative Greek phrases, the only compos...
by y11971alex
Mon Dec 15, 2014 9:14 am
Forum: Learning Greek
Topic: What is the Grammar-Translation method?
Replies: 101
Views: 36261

Re: What is the Grammar-Translation method?

If I might not pollute this thread with my general ignorance of everything, how is the Hansen & Quinn text categorized under this discussion?
by y11971alex
Mon Dec 15, 2014 2:35 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

ἕξω μὲν οὖν, διὰ τῆς θυρίδος θεάμενος, τὰς νιφάδας ἐκ οὐρανοῦ πιπτούσας βλέπω δή. ἐν οἰκίᾳ οὖν μένειν θέλω. χθὲς ἔμεινα ἐν τῷ ἐμοῦ οἰκίᾳ, ὥστε γνῶναί με οὐδέν περὶ τῆς ἡμέρας. θυρίδα οὐκ ἔχεις? ἐμὲ σύγγνωθι• ἀλλὰ οὐ οἶδα καὶ δύναμαι μεμαθηκέναι "θυρίδα". ἡ ἡμέρα ψυχρὰ ἦ, καὶ ταῦτα μόνα ἃ δύναμαι εἰ...
by y11971alex
Sun Dec 14, 2014 4:18 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3291
Views: 1140338

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

ὕστερον πέφηνεν ὁ ἥλιος ὑπὲρ τῷ οὐρανῷ.
by y11971alex
Sat Dec 13, 2014 10:17 pm
Forum: Learning Greek
Topic: Imperative ending -θι
Replies: 14
Views: 4437

Re: Imperative ending -θι

Counter-question: If it does, why is it never used? There is such a thing as usage (and morphology too, but let that go). PS I see βεβάναι is once used to gloss βεβάμεν at Il.17.359 (cf. 510), i.e. –ναι glosses –μεν to show it’s infinitive (βεβάμεν not βέβαμεν indic.), so it’s not a real form. Else...
by y11971alex
Fri Dec 12, 2014 12:04 am
Forum: Learning Greek
Topic: Translation of the word τον τεθνηξομενον
Replies: 27
Views: 6204

Re: Translation of the word τον τεθνηξομενον

As someone pointed out, wouldn't future perfect be accented τεθνηξομένος and future τεθνηξόμενος? Not all verbs can form a future perfect; and few forms of this tense occur outside of the indicative: διαπεπολεμησόμενον Thyc. 7. 25. is the only sure example of the participle in classical Greek. So I...
by y11971alex
Thu Dec 11, 2014 12:05 pm
Forum: Learning Greek
Topic: Translation of the word τον τεθνηξομενον
Replies: 27
Views: 6204

Re: Translation of the word τον τεθνηξομενον

Is this the elusive future perfect? :3
by y11971alex
Thu Dec 11, 2014 12:01 pm
Forum: Learning Greek
Topic: Imperative ending -θι
Replies: 14
Views: 4437

Re: Imperative ending -θι

No, see my first response. And you should be wary of using unattested forms; there's probably a reason they're unattested. jeidsath – There’s ἴσχω, impera. ἴσχε, alongside ἔχω, aor.impera. σχές. Accordingly you have έπ-ισχε as well as the far more common επί-σχες. I'm sure there's something quite o...