Textkit Logo

Γελάσωμεν

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.

Γελάσωμεν

Postby bedwere » Sun Sep 06, 2015 9:49 pm

Image
Last edited by bedwere on Mon Sep 14, 2015 12:39 am, edited 1 time in total.
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 3344
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Γελάσωμεν

Postby Markos » Mon Sep 14, 2015 12:05 am

κρούω δή.
τίς εἶ συ? τίς κρούει? τίς ἐστιν ὁ κρούων ἐπι θύραν?
Καϊάφας.
Καϊάφας τίς?
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν.
:lol: :lol: :lol:
γελῶμεν.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado

Re: Γελάσωμεν

Postby bedwere » Mon Sep 14, 2015 12:11 am

Θαυμάζω σε δεινὸν ὄντα. :lol:
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 3344
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Γελάσωμεν

Postby jeidsath » Fri Sep 18, 2015 2:12 am

τέλος συνίημι σκόλοπος τῇ σαρκὶ ὅυ ἔγραψεν Παῦλος.
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις.
User avatar
jeidsath
Administrator
 
Posts: 2545
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: Γελάσωμεν

Postby Pros » Thu Sep 24, 2015 10:07 pm

ἐπειδὰν ἔλθῃς ἐπὶ σχίσιν ἐν τῇ ὁδῷ, λαβὲ αὐτήν.

δύνασαι πολλὰ θεωρεῖν τῷ ἄρτι τηρεῖν.

τέλος οὐκ ἔχει ἕως ἔχει τέλος.

Ἰωγὶ Βέρρα
1925 - 2015
Pros
Textkit Member
 
Posts: 107
Joined: Tue Aug 15, 2006 8:43 pm
Location: New Jersey

Re: Γελάσωμεν

Postby Markos » Thu Sep 24, 2015 11:20 pm

Pros wrote:ἐπειδὰν ἔλθῃς ἐπὶ σχίσιν ἐν τῇ ὁδῷ, λαβὲ αὐτήν.

δύνασαι πολλὰ θεωρεῖν τῷ ἄρτι τηρεῖν.

τέλος οὐκ ἔχει ἕως ἔχει τέλος.

Ἰωγὶ Βέρρα
1925 - 2015

εὖ γε!

μαθὼν ὄτι ὁ τῆς Δῦβλιν ἐν Ἴρελανδ Ἄρχων Ἰουδαῖός ἐστι, εἶπεν ὁ Ἰωγὶ "μόνον ἐν Ἀμέρικᾳ! "
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado

Re: Γελάσωμεν

Postby Markos » Sun Sep 27, 2015 5:10 pm

Ἰωγὶ Βέρρα wrote:πρὸς ταύτην τὴν ἀγορὰν οὐδεὶς ἔρχεται διὰ τοὺς ὄχλους.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado

Re: Γελάσωμεν

Postby Pros » Fri Jul 29, 2016 10:39 pm

τί γίνεται ὀτὰν θῇς τὴν σεαυτὴν κεφαλὴν εἰς τὰ τῆς Ἱλαρίας καὶ προσδοκᾷς δικαιοσύνην;

ἡ ἀπόκρισις,

λαμβάνεις ἃ οὗτος ὁ δυστυχὴς ἔλαβε. https://www.youtube.com/watch?v=GyQV-qcizy4
Ἱλαρία, Hillary. https://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton
Pros
Textkit Member
 
Posts: 107
Joined: Tue Aug 15, 2006 8:43 pm
Location: New Jersey

Re: Γελάσωμεν

Postby Markos » Fri Jul 29, 2016 11:20 pm

Pros wrote:τί γίνεται ὀτὰν θῇς τὴν σεαυτὴν κεφαλὴν εἰς τὰ τῆς Ἱλαρίας καὶ προσδοκᾷς δικαιοσύνην;

ἡ ἀπόκρισις,

λαμβάνεις ἃ οὗτος ὁ δυστυχὴς ἔλαβε. https://www.youtube.com/watch?v=GyQV-qcizy4Ἱλαρία, Hillary. https://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton

καλῶς εἶπας, φίλτατε. καὶ γελάσωμεν ὥστε οὐ κλαύσομεν.

Ἱλαρία ἦν τὰ μέλλοντα, τότε. :lol:
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado

Re: Γελάσωμεν

Postby Markos » Fri Aug 12, 2016 1:39 am

γνῶθι σεαυτόν, ἀλλὰ μὴ ἄγαν. :D
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado

Re: Γελάσωμεν

Postby Amplaos » Tue Aug 30, 2016 9:30 am

Πῶς ἴσμεν τὸν Ἅγιον Νικόλαον τὸ ἄρθρον φιλεῖν;

Πῶς λέγεις, ὦ μακάριε;

Πάντοτε γὰρ ἵσταται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ λέγων "ὁ ὁ ὁ ὁ"
Ῥήθεντα ὑπὸ τοῦ μεγάλου ῥήτορος Δονάλδου Τρᾶμπ·

"Ἡμᾶς μὲν δεῖ τεῖχος οἰκοδομῆσαι, αὐτὸ δὲ ταχέως οἰκοδομηθῆναι."
"Συνίημι τοὺς λόγους. Ἔχω δὴ τοὺς ἀρίστους λόγους."
"Ὀλίγόν μοι ἐδανείσεν ὁ πατήρ, ἑκατομύριον δολάρια."
"Μοι δὲ ἀρέσκουσι οἱ μὴ ζωγρηθέντες."
Amplaos
Textkit Neophyte
 
Posts: 81
Joined: Thu Aug 13, 2015 6:42 pm
Location: Israel

Re: Γελάσωμεν

Postby bedwere » Sat Sep 10, 2016 7:07 pm

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 3344
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Γελάσωμεν

Postby Markos » Mon Sep 26, 2016 5:43 pm

μεγάλη αὕτη. ὡς μεγάλη ἐστὶν ὥστε οὐκ ἐν οἰκίᾳ κάθηται, ἀλλὰ πεεεερρρριιιιί.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado

Re: Γελάσωμεν

Postby Pros » Wed Nov 16, 2016 10:07 pm

Alex Jones from http://www.infowars.com/ said,

τὸν μέν ποτε Βᾶρακ Ὀβάμα πρόεδρον εἵλοντο πολλοι τοῦ λευκοῦ φύλου ὡς βεβαιώσοντες τῶν ἄλλων φύλων μὴ διαφέρειν. τὸν δὲ νῦν Δόναλδ Τρᾶμπ εἵλοντο οἱ αὐτοὶ ὡς ἀποδείξοντες ἀμαθεῖς οὐκ ὄντες.


Source: http://www.scoopnest.com/user/RealAlexJones/798017169200029696

Some Vocabulary:
βεβαιόω, prove (= make good).
διαφέρω (+Genitive case), be superior to, be better than.
Pros
Textkit Member
 
Posts: 107
Joined: Tue Aug 15, 2006 8:43 pm
Location: New Jersey

Re: Γελάσωμεν

Postby bedwere » Thu Nov 17, 2016 2:14 am

Image

LKS
πιππίζω, κάμνω πῖ πῖ, ἐπὶ ὀρνέων.
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 3344
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Γελάσωμεν

Postby Pros » Thu Feb 02, 2017 5:55 am

ἐὰν οἱ Δημοκρατικοὶ τὴν τοῦ Νὶλ Γκόρσιτς κατάστασιν κωλύωσι τῷ ἀνωτάτω ἀμερικανῷ δικαστηρίῳ, οἱ Ῥεπουμπλικανοὶ ἐξελίξουσι τὴν πυρηνικὴν αἵρεσιν.

Image
Source of picture.

ἐξελίξω, ὁ μέλλων χρόνος τῷ ῥήματι "ἐξελίσσω"
nuclear, πυρηνικός, -ή, -όν
Pros
Textkit Member
 
Posts: 107
Joined: Tue Aug 15, 2006 8:43 pm
Location: New Jersey

Re: Γελάσωμεν

Postby bedwere » Sun Jun 04, 2017 5:54 pm

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 3344
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Γελάσωμεν

Postby Markos » Mon Jun 05, 2017 7:02 pm

μὴ πάντες (ἱερεῖς) γλώσσαις λαλοῦσι;
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado

Re: Γελάσωμεν

Postby Markos » Thu Nov 16, 2017 11:48 pm

βιβλίον καινὸν ἔγραψεν ἡ τοῦ Κλίντονος. τὸ δ' ὄνομα τούτου τοῦ βιβλίου ἐστὶ «τί ἐγένετο?»

τί ἐγένετο? τί ἐγένετο? σύ, φίλη Ἱλλαρία, σὺ ἐγένου. :lol:

https://www.amazon.com/What-Happened-Hi ... 1501175564
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado


Return to The Agora