Textkit Logo

It is currently Wed Nov 25, 2015 4:21 pm

News News of Textkit Greek and Latin Forums

Site map of Textkit Greek and Latin Forums » Forum : Textkit Greek and Latin Forums

A Classical Language Learning Forum

Sprechen Sie Attisch?

Χαῖρε

Image
Ἡ μήτηρ ἀσπάζεται τὸν υἱόν.

Τετελεσμένης τῆς τῶν Καταστερισμῶν ἀναγνώσεως, ἄρχεται ἡ ἀνάγνωσις τῶν Ἑλληνικῶν λόγων, τῶν ἐν τῷ Sprechen Sie Attisch? βιβλίῳ. Τοῦτο δὲ τὸ βιβλίον ὑπὸ Ἐδουάρδου Ἰωαννίδου Γερμανικοῦ γεγραμμένον διδάσκει λέγειν τῇ Ἀττικῇ τῆς Ἑλληνικῆς γλώττης διαλέκτῳ. Ἐν δὲ τῷ πρώτῳ διδάγματι μανθάνομεν ἀσπάζεσθαι τοὺς φίλους.

Ἀνάγνωσις τοῦ α’ διδάγματος

Τί πράττεις;

Image
Τρεῖς νεανίσκοι συλλαλοῦσιν ἐν τῇ παλαίστρᾳ. Εἷς δ'ἔχει στλεγγίδα.

Νῦν ἐρωτῶμεν τοὺς φίλους ἡμῶν. Ἆρα εὐδαιμόνως ...
Read more : Sprechen Sie Attisch? | Views : 477 | Replies : 12 | Forum : Composition Board


Texts with free (e.g. out-of-copyright) online commentaries?

Can anyone point me to some Latin texts for which there are available freely downloadable editions that incorporate vocabularies, grammatical notes, etc.?

I mean things like the Livy and Terence textbooks in the TextKit library, which are free because they're out of copyright, or the equally old Completely Parsed Cicero at https://books.google.com/books/about/Completely_Parsed_Cicero.html?id=SixKvaKeDpoC.

I'm choosing a text to read with a class of intermediate students, and want to find one that they can access for free ...
Read more : Texts with free (e.g. out-of-copyright) online commentaries? | Views : 523 | Replies : 3 | Forum : Learning Latin


Key to nash-williams

Hi all - Does anybody have the key to Nash-Williams's Introduction to Continuous Greek Prose Composition, please? It's a great book, approaching the whole thing from the proper construction of idiomatic periods, but would be even better with specimen answers! Best regards, Phalanx
Read more : Key to nash-williams | Views : 394 | Replies : 0 | Forum : Learning Greek


Iliad 9, the story of Meleager

Hello everybody!

I'm completely stuck in this passage.

ἣ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα
ὦρσεν ἔπι χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα,
540ὃς κακὰ πόλλ᾽ ἕρδεσκεν ἔθων Οἰνῆος ἀλωήν:
πολλὰ δ᾽ ὅ γε προθέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ
αὐτῇσιν ῥίζῃσι καὶ αὐτοῖς ἄνθεσι μήλων.
τὸν δ᾽ υἱὸς Οἰνῆος ἀπέκτεινεν Μελέαγρος
πολλέων ἐκ πολίων θηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας
545καὶ κύνας: οὐ μὲν γάρ κε δάμη παύροισι βροτοῖσι:
τόσσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβησ᾽ ἀλεγεινῆς.
ἣ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ θῆκε ...


Experimenting with a Neo-Latin Coinage for Halloween

I was playing around with etymology and morphology again, and I thought this might interest some of you, if only for fun. How does one say "Halloween" in Latin? The name that the Latin Wikipedia uses, Pervigilium Omnium Sanctōrum, is historically correct, but it just seems like too much of a mouthful to me and makes the holiday sound much more Christian than it actually is in modern times. Furthermore, All Saints' Eve is the ...
Read more : Experimenting with a Neo-Latin Coinage for Halloween | Views : 579 | Replies : 7 | Forum : Learning Latin


Introductory Post

Hello (I guess I should write Salvete),

I have been reading this site for some time but have never posted before. I am nearing the end of Wheelock's textbook and so in a couple of months will be looking for a good selection of Latin texts to read. I'll describe my studies and ask for some advice in a topic where it would be appropriate.

I have always been interested in the ancient world and ...
Read more : Introductory Post | Views : 406 | Replies : 4 | Forum : Open Board


Meissner's "Latin Phrase-Book" now at PG

Salvete!

I am happy to announce that my transcription of Meissner's Latin Phrase-Book (English translation by H.W. Auden) has finally found a safe harbour at Project Gutenberg.

I created not only the text version myself, but also the HTML-edition to make sure that no information contained in my original transcription file gets lost in the HTML-version. I am quite satisfied by the result. You can alter its appearance by changing the CSS-bit.

I also updated ...
Read more : Meissner's "Latin Phrase-Book" now at PG | Views : 419 | Replies : 1 | Forum : Learning Latin


Fabellae Latinae - LLPSI

Following the suggestion made in another post, I found the link to 'Fabellae Latinae' here: http://focusbookstore.com/lingua%20latina/fabellae.pdf

The text of this pdf, however, is a bit garbled. Is this the same for other people? Or is it just my computer? Does anyone have an ungarbled pdf they could send me, please?
Read more : Fabellae Latinae - LLPSI | Views : 441 | Replies : 1 | Forum : Learning Latin


Soph. OT 1187 ἴσα καὶ paratactic comparison

I am not sure why this is considered paratactic in Soph. OT 1187, see Cooper below.

Soph. OT 1187
Chorus
Ἰὼ γενεαὶ βροτῶν,
ὡς ὑμᾶς ἴσα καὶ τὸ μη-
δὲν ζώσας ἐναριθμῶ.

chorus
Ah, generations of men, how close to nothingness I estimate your life to be!

LCL Lloyd-Jones 1994


On the other hand I can see it as paratactic in Euripides Electra 994:


Euripides Electra 994
χαῖρε, σεβίζω σ᾿ ἴσα καὶ μάκαρας ...
Read more : Soph. OT 1187 ἴσα καὶ paratactic comparison | Views : 484 | Replies : 5 | Forum : Learning Greek


After "Familia Romana"

I’m teaching my brother Latin, and I’m using Ørberg’s Lingua Latina per se Illustrata, Pars I: Familia Romana. Now I’ve seen the second book, Roma Aeterna, and I think it’s too advanced for him. Do you have any suggestions as to what to use after the first course has been completed, preferably one that’s part of the LLPSI series? He’s already read Colloquia Personarum and Fabellae Latinae.
Read more : After "Familia Romana" | Views : 528 | Replies : 3 | Forum : Learning Latin


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 109558 • Total topics 13889 • Total members 18893