Textkit Logo

It is currently Sun Feb 14, 2016 5:59 am

News News of The Agora

Site map of The Agora » Forum : The Agora

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.

distichon diglwsson

distichon e0n Graeca glw&ssa| lingua te Latina
suntiqe/nai pariter toi=n oculis e0noxlei~.

~D
Read more : distichon diglwsson | Views : 1905 | Replies : 1


e)legei=on o)li/gon

A Pome, on Current Events:

a)rxh=| maino/menoj boulh=j a)/rxwn keke/leuken:
   "bi/nei sauto\n" nu=n, mhke/ti "gnw=qi" le/gei.


e)nno/ei: boulh/: senate

__________
h)lloi/wsa: to\ e)/fh nu=n e)sti to\ le/gei. whiteoctave eu)menw=j u(pe/qeto gnw=q' e)/legen, o(\ kai\ kalw=j e)/xei.
Read more : e)legei=on o)li/gon | Views : 3872 | Replies : 6


UGlAnD

Image

hic ugland. benissimum non amare ac nolle se alias imagines. neque illuc retro irem. inesse etiam animo uglandi praedandi consilia. homines uglandis nos illoc ne stabimus quaquaquaquam. :evil: concordare nihil aliud vosvos speramus. horum me paetinet, facundiaeque inopiae sed tamen totiens ad celeres sumus quotiens iram uglandis proles pulcherrima antiqua sese qui appellabantur etiam ab aliis regiones originibus barbaros. nobis si stabitis vel ...
Read more : UGlAnD | Views : 1893 | Replies : 1


Duos Quaestiones ...

Salvete, amici! Diu absum, sed semper sum felix quando ad hunc locum revenio.

Quaestionem habeo, de declinatione de "-tio" nomines (aut "de nominibus"?); estne ita? :

ratio
rationis
rationi
rationem
ratione

et pluraliter:

rationes
rationorum
rationis
rationos
rationis

Dissimilis esse debet, nonne?

Altrum questionem erat, quomodo dicit you're welcome in Latina? "Certe"? "De nihil"?

Multas gratias, amici!
Read more : Duos Quaestiones ... | Views : 5392 | Replies : 9


ti/ni tro/pw| diatri/bete xro/non;

ti/ni tro/pw| diatri/bete xro/non spouda/zontej peri\ to\ (Ellhni/zein e)n tw=| nu=n; e)gw\, qel/wn pa/nu manqa/nein ta\ tou= )Aristote/louj te kai\ tou= Pla/twnoj, me/lw tw=nde ma/lista. kai\ u(mei=j;
Read more : ti/ni tro/pw| diatri/bete xro/non; | Views : 3095 | Replies : 4


Pro nautis

multi nuper nautas maledixerunt. nautis innocentibus, nunc mihi defendendi sunt, ne vestra mendacia vigescant. quo usque tandem abutemini patientia mea? numquam--numquam!--alicubi nautae parvos pueros vulnerabant. bonorum virorum obtrectatores estis. nautaene esse non potestis? invidetisne igitur his? ego haec intellego, nautae vident. vos tamen vivitis. vivitis? vos etiam in hoc forum venitis! fugite, mendaces fungi. heu! fleo.
Read more : Pro nautis | Views : 2596 | Replies : 2


Im a Rookie...

Nautae parvos pueros vulnerabant in villa!
Read more : Im a Rookie... | Views : 10226 | Replies : 21


huc novissime perveni

et miror valde hunc situm, quia nihil simile prius vidi! :shock:

vestra verba me maxime delectant, et amo legere nuntios quos scribitis

hic meam introductionem ago, quod Anglorum sermonem parum intellego et minus loquor, latinam linguam autem paulo plus cognosco (tamen non multum! :lol: )

maga sum baba_yaga, de qua narratur in fabulis Sarmaticis, cuiusque nomen invenitur in Mussorgskij's ...
Read more : huc novissime perveni | Views : 3201 | Replies : 4


Cna u talk Latin?

Num sunt agricolae?
Read more : Cna u talk Latin? | Views : 2430 | Replies : 2
 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 111568 • Total topics 14099 • Total members 19095