Textkit Logo

It is currently Mon Jun 25, 2018 4:16 pm

News News of The Agora

Site map of The Agora » Forum : The Agora

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.

QVIS EST QVIN...

EPISCOPVS LVCILIO OMNIBVSQVE GENERIS SALVTEM

furori proximus volito. nimis enim hominum solet ad saltationum peritissimam aditus efficere obstruatur. adhaerenti quamvis sint mihi molestiae, ignovit maior pars, quanti constet ipsa peregrino puello, nec vero obstant animo. puellulae tamen species semper convertitur; iam quidem malle pectoribus videtur musicam, attamen mensibus antehac perpaucis salutem valeque libentissime dicere. feriis autem fructa dubito an memet etiam intueatur, ingentibusque deltoeidibus iuvenis cum erat fatus, sermonem pergeret illa nequiit. modo mutat vultum, ...
Read more : QVIS EST QVIN... | Views : 2357 | Replies : 0


le/gein ta (Ellh/nika e)n tw|= e)stiatori/w|;

e)gw\ kai\ oi( gonei=j mou polla/kij e)k th=j oi)ki/aj pro\j to\ e)stiato/rion* (Ellh/nisti e)rxo/meqa
dio/ti gu/rouj e)sqi/ein fi/lomen. a)lla\ fobe/omai w(j ei) oi( (/Ellhne/j me a)kou/ousi, parakou/ousi
o(\ le/gomen, w(j le/cw o(\ a/cion me\n e)sti/n e)n th=| glw=tth| palaia|=, kako\n de\ e)n th=|
kainh|=. a)/ra h( glw=tta kainh\ sfo/dra mete/balen a)po\ th=j palaia/j; a)/ra dei= th\n glw=ttan
)Aqhnai/an mh\ le/gein e)n e)kei=;


*The dictionary doesn't give a word for "restaurant" so I looked up the ...
Read more : le/gein ta (Ellh/nika e)n tw|= e)stiatori/w|; | Views : 3027 | Replies : 1


Colloquia per AIM

Saluēte, amīcī cēterīque omnēs!

Sermōnēs nostrī hīc in Agorā certē semper mē placent, sed multa sunt momenta cum cupidus sum plūris. Colloquī igitur nōs necesse est, ut inter nōs statim respōnsa accipāmus et reddāmus. Quamquam exemplar sit colloquia uōcibus habēre, hoc autem fierī nōn potest, et ergō aliīs modīs ūtī nōs opus est.

Fēlīciter Subitum Nūntium habēmus, id est "AOL Instant Messenger" uel "AIM," quī ualdē probus erit. Spērō multōs nostrum iam eum possidēre; sīn ...
Read more : Colloquia per AIM | Views : 5825 | Replies : 6


Ubi tandem whiteoctave?

http:/
Read more : Ubi tandem whiteoctave? | Views : 9054 | Replies : 13


QVI CANTVS

DOMUM PRIMA LUCE REDEO, MOMMY POPOSCIT QUANDO AGAM BONAM VITAM. DELECTARI SOLUM VOLUNT FEMELLAE.

Cuius nomen hic date, eligite deinde cantorem.
Read more : QVI CANTVS | Views : 3167 | Replies : 2


Salvete!

Salvete.
Filius Lunae omnibus s.p.d.
Ut scitis, iam unum annum latinae studeo. Hanc linguam perfecte non dico, sed quare mihi placeat vobiscum loqui, quod credo meditando nos melius linguas discere.
Omnia intellego quae scribitis, et legere incepi aliquos auctores.
Nescio cur nemo hic quidquam scribat. Ubi estis vos qui latine loquimini?
Latine loquamur. De qua re scribere velitis? Fabulasne habetis?
Read more : Salvete! | Views : 4639 | Replies : 5


Fabula iocularis (now with corrections!)

Atheos quidam in silva deambulabat omnia admirans quae evolutio creaverat.

"Quam magnificae sunt arbores! Quam forte flumen! Quam pulchra animalia!" secum dixit.

Ut secundum flumen ambulabat, crepitus post eum fuit. Se convertit et magum conspexit ursum ad se currentem.

Quam celerrime secundum semitam currere coepit. Oculis tamen trans humerum coniectis percepit ursum appropinquare. Itaque celerius currere conatus est. Tam pavidus erat ut lacrimas in oculis haberet.

Oculos trans humerum iterum coniecit. Etiam propius erat ursus. ...
Read more : Fabula iocularis (now with corrections!) | Views : 2295 | Replies : 0


Pontos

Υπάρχουν εν Αγορά τούτη Έλληνες εκ Πόντου ή οι την ποντικήν διάλεκτον γνωρίζοντες (ή και "λαλούντες"! :wink: ) και ποντικήν μουσικήν ακούοντες;
Read more : Pontos | Views : 5999 | Replies : 8


Πόντος

Υπάρχουν εν Αγορά τούτη Έλληνες εκ Πόντου ή οι την ποντικήν διάλεκτον γνωρίζοντες (ή και "λαλούντες"! :wink: ) και ποντικήν μουσικήν ακούοντες;
Read more : Πόντος | Views : 5777 | Replies : 3


Documento sit cunctis!

temet non amplius expectaturus,
aperuisti ianuam, ne iam hilo mansurus.


Quis est modo decere conatus? Quisnam cui femellae iussibus datis pollicitus se nunquam mentiri? E vobis deinde quis vere praestitit? E vobis quis patentia in vulnera salis plus accepit?

Haec vobis narro, quod pollicitus Episcopus nullo casu fidem non perficit. Suspicati enim plures me nil latissimi praeferre, picturam iam conspexistis.
Paucis ante diebus locutus est suae filiae quidam irrumator, Episcopum vestrum mentulam, eiusque suctorem, ...
Read more : Documento sit cunctis! | Views : 2304 | Replies : 0


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 128000 • Total topics 15921 • Total members 4279