Textkit Logo

It is currently Wed Sep 20, 2017 12:27 am

News News of The Agora

Site map of The Agora » Forum : The Agora

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.

LEGW!

Read more : LEGW! | Views : 3794 | Replies : 2


De artibus auctoribusque

Nemo tantum artem nocet quantum ipse poeta pictorve, etc.

Nuper librum “A Rebours” legi, quem Joris Karl Huysmans scripsit. Prima pagina huius libri editionis habet scriptoris picturam. Nunc, librum verum valde diligo, magnus est. Pictura tamen scriptoris illum sub cruce stantem ostendit male spectantem.

Iterum nuper (moventem) picturam de “Elvis Presley(is)” vita vidi. Nonnumquam certam musicam illius diligo, sed in pictura erat pedicator. (ignoscite linguae Gallicae).

Itaque bis in brevo tempore de auctoribus cognoscendo artem ...
Read more : De artibus auctoribusque | Views : 2827 | Replies : 0


Salvete Omnes!

Gregorius vocor. Loqui anglice, hispanice, gallice, italice, et latine possum. Mea intersunt multum linguistica romanica. Mihi placet linguas studere. Locum habeo pro linguis romanicis qui vocatur ROMANALINGUAPHILIA (http://linguamania.suddenlaunch3.com). Venite si vultis!
Read more : Salvete Omnes! | Views : 3098 | Replies : 1


deu/esqai u(/pnou

deuo/menoj u(/pnou o)li/gou o)li/gon bradu/j ei)mi/. deu/esqe u(/pnou;
Read more : deu/esqai u(/pnou | Views : 4698 | Replies : 5


Cur nemo respondeat miror

Amici

Miror quod nemini vestrum visum est nuntiis quae a me misi sunt respondere. Hoc nullo modo intellegere possum! Omnia mea incepta lingua anglica descripsi! Consilium novum coram moderatoribus posui. Velim scire quid hac de re censeant. De plicis audibilibus loquor. Videte epistulam quam hac de re vobis misi, quaeso. Precor, respondeatis quam primum.

Valete

Kynetus
Read more : Cur nemo respondeat miror | Views : 2100 | Replies : 0


vos omnes saluto

Amici

Novus nomine Kynetus sum sodalis. In urbe capitali Civitatum Confoederatarum habito ubi scribae munere fungor. Quod officium odi. Mihi est uxor fidelissima nomine Maria et tres filii adulti qui etiam domi vivunt.

Si quis vestrum velit commercium epistularum mecum tenere, omnia libenter legero.

Kynetus (ut spero) vester
Read more : vos omnes saluto | Views : 3095 | Replies : 2


Salvete omnes

Nomen mihi Iulianus est, hic membrum novum sum. Adhuc me non introduxi, sed noniam cunctabor: duodeviginti annos natus sum et in Hollandia habito. Latinam pulcherrimam linguam esse reor, quid arbitramini?

P.S. Latinam scribere dificiliorem quam legere existimo, vos quoque?
Read more : Salvete omnes | Views : 14911 | Replies : 19


QVIS EST QVIN...

EPISCOPVS LVCILIO OMNIBVSQVE GENERIS SALVTEM

furori proximus volito. nimis enim hominum solet ad saltationum peritissimam aditus efficere obstruatur. adhaerenti quamvis sint mihi molestiae, ignovit maior pars, quanti constet ipsa peregrino puello, nec vero obstant animo. puellulae tamen species semper convertitur; iam quidem malle pectoribus videtur musicam, attamen mensibus antehac perpaucis salutem valeque libentissime dicere. feriis autem fructa dubito an memet etiam intueatur, ingentibusque deltoeidibus iuvenis cum erat fatus, sermonem pergeret illa nequiit. modo mutat vultum, ...
Read more : QVIS EST QVIN... | Views : 2187 | Replies : 0


le/gein ta (Ellh/nika e)n tw|= e)stiatori/w|;

e)gw\ kai\ oi( gonei=j mou polla/kij e)k th=j oi)ki/aj pro\j to\ e)stiato/rion* (Ellh/nisti e)rxo/meqa
dio/ti gu/rouj e)sqi/ein fi/lomen. a)lla\ fobe/omai w(j ei) oi( (/Ellhne/j me a)kou/ousi, parakou/ousi
o(\ le/gomen, w(j le/cw o(\ a/cion me\n e)sti/n e)n th=| glw=tth| palaia|=, kako\n de\ e)n th=|
kainh|=. a)/ra h( glw=tta kainh\ sfo/dra mete/balen a)po\ th=j palaia/j; a)/ra dei= th\n glw=ttan
)Aqhnai/an mh\ le/gein e)n e)kei=;


*The dictionary doesn't give a word for "restaurant" so I looked up the ...
Read more : le/gein ta (Ellh/nika e)n tw|= e)stiatori/w|; | Views : 2791 | Replies : 1


Colloquia per AIM

Saluēte, amīcī cēterīque omnēs!

Sermōnēs nostrī hīc in Agorā certē semper mē placent, sed multa sunt momenta cum cupidus sum plūris. Colloquī igitur nōs necesse est, ut inter nōs statim respōnsa accipāmus et reddāmus. Quamquam exemplar sit colloquia uōcibus habēre, hoc autem fierī nōn potest, et ergō aliīs modīs ūtī nōs opus est.

Fēlīciter Subitum Nūntium habēmus, id est "AOL Instant Messenger" uel "AIM," quī ualdē probus erit. Spērō multōs nostrum iam eum possidēre; sīn ...
Read more : Colloquia per AIM | Views : 5100 | Replies : 6


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 123001 • Total topics 15308 • Total members 21167